Z ostatniej chwili

Aktualności gospodarcze

Eurobarometr: 87% Polaków docenia korzyści z członkostwa w UE

W dniach 10-21 września firma Kantar Public przeprowadziła w Polsce 1,034 wywiadów bezpośrednich. W całej Unii Europejskiej w dniach 8-26 września przebadano 27,474 respondentów. Najnowszy...

Konsumenci lekko optymistyczni

Mimo że od 2010 r. ogólny poziom zaufania do rynków wykazuje tendencje wzrostowe, to ze sprawozdania wynika, iż jedynie 53 proc. konsumentów jest przekonanych,...

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2018 roku

W porównaniu z wrześniem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu...

Ciężka ropa, lekkie ceny

Świat od tygodni zmaga się z cenami ropy naftowej w granicach 70-85 dolarów za baryłkę. W Kanadzie jednak niektóre rodzaje ropy są sprzedawane po...

Mija moda na kryptowaluty?

Cena bitcoina spada wraz z gasnącą popularnością. Ostatnia wyprzedaż na globalnym rynku akcji również nie pomogła największej z kryptowalut. Zainteresowanie całym rynkiem kryptowalut w...

Dwie odmienne decyzje dotyczące oceny ratingowej Polski

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w...

Porady ekspertów

Pieniądze na święta dla pracowników

„Firma dotychczas przekazywała pracownikom talony towarowe z okazji świąt z ZFŚS według kryterium dochodowego (3 grupy pracowników) na wnioski pracowników, od których był odprowadzany...

Badania kontrolne pracownika po nieobecności

Celem badań kontrolnych jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowych stanowisku. Wykonywane są w przypadku spełnienia łącznie dwóch przesłanek – gdy niezdolność do...

Urlop bezpłatny pracownika z Wielkiej Brytanii

„Pracownica, której udzielono urlopu bezpłatnego (obecnie przebywa w Anglii), zaszła w ciążę (termin porodu początek stycznia 2019 r.). Czy może przedstawić w zakładzie pracy...

Regulamin pracy w zakładach pracy

Przepisy powszechnego prawa pracy ... (...) nie regulują tej kwestii w żaden sposób, co oznacza, że nie funkcjonuje ani zakaz ani nakaz wprowadzania w danym...

Ewidencja księgowa w fundacji

Finanse w fundacjach „Jak zaewidencjonować poniższą sytuację? - Na realizację celów fundacji, fundator przeznacza 25.000,00 zł, która stanowić będzie fundusz założycielski fundacji, z powyższej kwoty część...

Dziecko – obcokrajowiec w przedszkolu

Dotacja przysługuje na ... (...) każde dziecko przyjęte do niepublicznego przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący w statucie. Narodowość nie stanowi przeszkody ustawowej do przyjęcia...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Edukacja

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.