Z ostatniej chwili

Aktualności gospodarcze

Inflacja bazowa w sierpniu 2019 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja: po...

GUS: inflacja w sierpniu 2019

Dane są zgodne z oczekiwaniami Ministerstwa formułowanymi przed miesiącem i zbliżone do szybkiego szacunku GUS opublikowanego 30 sierpnia. W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim...

Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Z powodu wejścia w życie nowych przepisów w ostatnich dniach banki, skoki i instytucje płatnicze modyfikują zasady dostępu do serwisów bankowości elektronicznej, wprowadzając dodatkowy...

Polska dostanie 676 mln euro na poprawę infrastruktury kolejowej i drogowej

Ponad 487 mln euro na modernizację krajowego systemu komunikacji kolejowej Finansowane przez UE prace będą polegały na zastąpieniu przestarzałej technologii i stworzeniu nowoczesnego systemu komunikacji...

Budynki z wielkiej płyty – rząd proponuje wsparcie z funduszu termomodernizacji

Działalność Funduszu rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. „wielkiej płyty” oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. W...

Zadłużeni łatwiej ogłoszą upadłość konsumencką

Szacuje się, że ponad  2 mln Polaków nie może uporać się z przeterminowanymi długami, których wartość wynosi w sumie prawie 50 mld zł. Mechanizmem, który...

Porady ekspertów

CIT: Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o.

„Spółka z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego w 100% świadczy usługi na rzecz swojego zagranicznego udziałowca i wystawia mu co miesiąc faktury w oparciu...

Młodociani i praktyczna nauka zawodu

"Czy refundacja należy się jak jest podpisana umowa o pracę w celu przygotowania do zawodu z uczniem za pośrednictwem cechu? Nauka prowadzona w szkole...

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT – zmiany od 01.09.2019 r.

„Na jakiej podstawie prawnej jestem zwolniona z podatku VAT? Prowadzę jednoosobową firmę o obrotach poniżej 80.000 zł rocznie. Potrzebuję szczegółowe wyjaśnienie.” Zgodnie z ... (...) art. 113...

Sprzedaż nieruchomości i plik JPK

„Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby fizycznej nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Jak ująć dostawę nieruchomości opodatkowaną w pliku JPK? Wraz z podaniem...

Nauczyciele i rozliczanie godzin świetlicowych

„Art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela wprowadzony od 1 września 2017 r. wyklucza, jeśli dobrze rozumiem, możliwość przydzielania przed dyrektora szkoły godzin pracy w...

Przedsiębiorcy i rachunkowość: Kiedy dowód wewnętrzny jest dokumentem księgowym?

„Kupiliśmy jako spółka cywilna towary od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie otrzymaliśmy dokumentów potwierdzających zakup towaru. Czy można zatem wprowadzić zakupiony od osoby...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Edukacja

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.