Z ostatniej chwili

Aktualności gospodarcze

Rok 2019 rozpoczął się wyraźną poprawą nastrojów konsumenckich. 

Wszystkie składowe wskaźnika ufności konsumenckiej uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem, z czego największy wzrost odnotowano dla ocen możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów i...

Brexit bez umowy? Co na to polski rząd

Rząd uważa, że uporządkowany brexit – oparty o umowę wyjścia – to najlepszy scenariusz dla naszego kraju. Dlatego Polska będzie starała się podchodzić do dalszego procesu...

Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2018 roku

W porównaniu z grudniem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 17 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu...

Sejm uchwalił budżet państwa na 2019 r.

Środki na najważniejsze cele społeczne i gospodarcze Kontynuowana będzie realizacja wielu programów społecznych. Dzięki powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych, więcej pieniędzy trafi na dofinansowanie budowy oraz...

Inflacja bazowa w grudniu 2018 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Handel zagraniczny po 11 miesiącach 2018 roku

W skali 11 miesięcy 2018 roku eksport wyniósł 204,3 mld EUR i był wyższy niż przed rokiem o 7,1 proc., a import 207,4 mld...

Porady ekspertów

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców

„Czy z pomocy de minimis jako jednorazowej amortyzacji środków trwałych może skorzystać spółka z o.o. spółka komandytowa? Wniosek składa każdy ze wspólników czy jeden...

Popularna gra wykorzystywana jako pralnia pieniędzy

Światowa popularność sieciowej gry przyniosła jej producentom 3 mld dolarów rocznego zysku, ale nie uszła także uwadze przestępców. Przez wewnętrzną walutę gry oraz ciemną...

Pracodawcy: Nagroda jubileuszowa dla pracownika

„Pytanie dotyczy terminu wypłaty nagrody jubileuszowej. Pracownik dnia 15.02.1999 r. podjął pierwszą pracę, ma wymagany staż pracy (20 lat) uprawniający do nagrody jubileuszowej. Kiedy...

Zamknięcie działalności gospodarczej, a zobowiązania podatkowe

Uwaga małżonkowie na wielkie konsekwencje. Istnieje duża odpowiedzialność za długi małżonka z majątku wspólnego za zobowiązania podatkowe i względem ZUS – a także wobec...

Koszty działalności gospodarczej w mieszkaniu

„Koszty mieszkania. Klient kupił mieszkanie, w którym jeden pokój został przeznaczony na cele działalności gospodarczej - oświadczeniem. Pokój nie zmienił swojego przeznaczenia może być...

Brak przychodu, a rozliczanie podatku VAT

„Klientka wzięła leasing na samochód osobowy z przeznaczeniem na dalszy podnajem. Auto nie zostało zgłoszone do VAT-26 nie jest prowadzona do niego kilometrówka. W...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Edukacja

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.