Z ostatniej chwili

Aktualności gospodarcze

Konsumenci: unijne uregulowania w sprawie znakowania produktów

Jak ochronić konsumentów, uczciwych przedsiębiorców i cały obrót handlowy przed nieuczciwymi praktykami? W poniższej publikacji prezentujemy przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych i oznaczania państw ich...

Konstytucja Biznesu – najważniejsze założenia regulacji

Konstytucja Biznesu ma stać się fundamentem polskiej przedsiębiorczości. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która obecnie stanowi najważniejszy akt prawa gospodarczego. Projekt ustawy wprowadza zasady,...

Inflacja bazowa w listopadzie 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Handel zagraniczny Polski po 10 miesiącach 2017 r.

Wywóz do Unii Europejskiej zwiększył się o 9,8%, do blisko 134,1 mld EUR, w tym do Niemiec o ok. 10%, Czech o ok. 7,5%,...

Agencja Fitch potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dokumentach publicznych

Potrzeba kompleksowego uregulowania kwestii dokumentów publicznych wynika z zagrożeń przestępstwami fałszowania dokumentów, wpływającymi bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Do najczęściej spotykanych przestępstw...

Dobre wieści dla kierowców dzięki wydobyciu z łupków w USA

W czwartek w Wiedniu 24 kraje zdecydowały, że utrzymają ograniczenie wydobycia ropy naftowej do końca 2018 r. Jak to wpłynie na notowania podstawowego surowca...

Porady ekspertów

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy, zgodnie z rozporządzeniem ... (...) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania...

Umowa pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Czy pracodawca może odstąpić od umowy o zakazie konkurencji i nie wypłacać comiesięcznego odszkodowania? "Zawarłem z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą 3 lata od...

Praca, a służba wojskowa

„Jak rozwiązać umowę o pracę pracownikowi, który otrzymał kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej od dnia 29.12.2017 r.? Z jakim dniem należy wystawić świadectwo...

Kiedy należy się wyrównanie wynagrodzenia dla pracownika?

„Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 13,65 zł/godz. brutto, w miesiącu listopadzie przepracował 88 godzin, co dało wynagrodzenie w wysokości 1.201,20 zł, otrzymał...

Porzucenie pracy, a urlop wypoczynkowy

„Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 01.12. do 31.12.2017 r., od dnia 05.12. nie pojawił się w pracy, nie odbiera telefonów. Firma zamierza...

Kiedy przysługuje odprawa rentowa?

„Pracownik obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim (182 dni zwolnienia kończą się z datą 02.01.2018 r.) Złożył dokumenty do ZUS o przyznanie renty. Czy jeżeli...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Edukacja

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.