Z ostatniej chwili

Aktualności gospodarcze

Inflacja w styczniu 2018 r.

Dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie wraz z aktualizacją koszyka dóbr i usług, której GUS dokona w marcu. Zgodnie z oczekiwaniami ceny żywności,...

Tankujesz? Poczekaj, ceny spadną nawet o 20 gr

Co uzasadnia zapowiedź zmian? Paliwa na europejskim rynku hurtowym spadają do najniższych poziomów od niemal pół roku. Powinno to się przełożyć na wyraźne obniżki...

Złe wieści dla pracujących na Wyspach, ale…

Wyniki głosowania ws. Brexitu zepchnęły funta aż o 1 zł poniżej notowań sprzed referendum. Jednak teraz brytyjska waluta może odrobić część strat. Bank centralny...

Przeciętny Polak dostawał w 2017 roku ponad 3 tys. zł na rękę

Zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł. W ubiegłym roku średnia pensja osiągnęła poziom 4047,21 zł...

Brexit – najwięcej stracą jego zwolennicy

Ci, którzy głosowali za Brexitem, mogą czuć się oszukani. Znamy tajny raport rządu Wielkiej Brytanii nt. skutków opuszczenia Wspólnoty przez Brytyjczyków. Zamiast oszczędności na unijnych...

Handel zagraniczny Polski w 2017 r.

Ubiegłoroczne tempo wzrostu obu strumieni handlu było najszybsze od 2011 r. Wyższy wzrost importu wynikał z kilku czynników, w tym m.in.: utrzymującego się silnego...

Amerykanin zarobi na lokacie, Polak straci

A wszystko przez stopy procentowe, które w Polsce są i pozostaną niskie. Tymczasem w USA stopy procentowe z podobnego poziomu wzrosną w tym roku...

Porady ekspertów

Poprawne rozliczenie leasingu

„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę leasingu operacyjnego na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. Jak ma wyglądać księgowanie w/w umowy, oraz FV za...

Projekt unijny, a wkład własny

„Od 01.01.2018 r realizujemy projekt unijny współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. Jako wkład własny w projekcie mamy zaplanowaną kwotę na...

Gwarancja i rękojmia na nowe produkty

Istotne różnice w sprzedaży między przedsiębiorcami, a sprzedażą między przedsiębiorcą a konsumentem i wynikające z tego konsekwencje w odniesieniu do gwarancji, rękojmi i wykrycia...

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika – urlopy na świadectwie pracy

„Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w przypadku gdy: pracownik miał umowę o pracę od 02.09.2013 r. na czas nieokreślony? Rodzaj wykonywanej pracy, nauczyciel...

Termin podpisania aneksu do umowy z datą późniejszą niż moc obowiązywania

„Czy aneks zmieniający wynagrodzenie pracownika na korzyść (podwyżka) lub zmiana stanowiska, na mocy porozumienia stron, może być podpisany z datą późniejszą niż termin wejścia...

Równe traktowanie w zatrudnieniu, a dyskryminacja płacowa

Czy pracodawca może stosować różne stawki wynagrodzeń dla swoich pracowników, którzy wykonują jednakowe obowiązki służbowe? „Równe traktowanie w wynagradzaniu pracowników. Czy pracodawca zatrudniając osoby, które...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Edukacja

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.