W Dzienniku Ustaw pod poz. 2117 została opublikowana Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Szerzej o ustawie pisaliśmy tutaj

W art. 1 wspomnianej ustawy zapisano, że dzień 12 listopada  jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jest to dzień wolny od pracy (art. 2 cyt. ustawy).

Jednak Placówki świadczące świadczenia opieki zdrowotnej ustalone wcześniej na dzień 12 listopada zostały zobowiązane do udzielenia tych świadczeń (art. 3 ust. 1 cyt. ustawy).

Również apteki ogólnodostępne  obowiązane są zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, także w dniu 12 listopada 2018 r. (art. 3 ust. 2 cyt. ustawy).

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 8 listopada 2018 r.