Na majowy wynik wpłynął przede wszystkim wzrost cen paliw (4,1 proc. r/r). Zwiększyły się także ceny żywności i napojów bezalkoholowych o 5,0 proc. (r/r). Spadły natomiast ceny nośników energii (0,9 proc., r/r).

Sytuacja na rynku paliw wpisuje się w trend światowy wzrostu cen ropy, gdzie ropa WTI utrzymywała cenę ok. 70 USD/baryłkę jednak pod koniec miesiąca widoczny był jej spadek.

Mimo dalszego wzrostu cen paliw w maju, Polska pozostaje krajem z najniższymi cenami za Rumunią, Bułgarią i Litwą.

Co ważne wzrost cen pozostaje w obszarze zgodnym z polityką monetarną i utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego. Stabilność cen przyczynia się do utrzymania wzrostu gospodarczego i zwiększenia dobrobytu.

W kolejnym miesiącu resort przedsiębiorczości oczekuje utrzymania tempa wzrostu cen na zbliżonym poziomie.

Źródło: MPiT