„Nauczyciel został zatrudniony na okres od 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. W czerwcu br. został aresztowany na okres trzech miesięcy. Czy okres przebywania w areszcie jest okresem nieskładkowym i należy go wykazać w ust. 6 pkt 13, czy w innej pozycji świadectwa? Czy w przypadku niewykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w całości należy podać przyczynę? Nauczyciel wykorzystał tylko 14 dni urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych. Z pozostałej, przysługującej mu części urlopu wypoczynkowego nie skorzysta z uwagi na areszt. Nie zostanie mu również wypłacony ekwiwalent, gdyż przepisy KN nie przewidują wypłaty ekwiwalentu w takim przypadku.”

Zwrócić tu należy uwagę na treść …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.