Badanie PISA

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) to największe ogólnoświatowe badanie poziomu i zróżnicowania umiejętności młodzieży, rozwijanych zarówno w trakcie edukacji szkolnej, jak i poza szkołą.

Jego organizatorem jest międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Nasz kraj bierze w nim udział od samego początku, tj. od 2000 r.

Tegoroczną, polską edycję badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Badań Edukacyjnych, którą sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Każda edycja PISA kładzie nacisk na jedną z trzech dziedzin:

1. rozumowanie matematyczne,
2. rozumienie czytanego tekstu lub
3. rozumowanie w naukach przyrodniczych.

W badaniu PISA 2018 dziedziną wiodącą było rozumienie czytanego tekstu.

W zeszłorocznej edycji badania uczestniczyło 79 krajów i regionów, z ponad 660 tys. uczniów. Polskę reprezentowało 5.653 piętnastolatków z 227 szkół.

Wyniki badania PISA 2018 w Polsce

Polscy uczniowie osiągnęli wysokie wyniki we wspomnianym badaniu umiejętności. Tak plasowały się one w poszczególnych kategoriach:

– rozumienie czytanego tekstu – średni wynik polskiej młodzież wyniósł 512 punktów. Wśród krajów UE dało to 4. miejsce w tej dziedzinie.

– rozumowanie matematyczne – średni wyniki dla polskich uczniów to 516 punktów, co oznacza o 27 punktów więcej niż średnia dla krajów OECD. W tej kategorii najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z krajów lub regionów Azji, m.in. z Chin, Singapuru, a także Makao, Hongkongu, Japonii i Korei Południowej. W krajach Unii Europejskiej zajęliśmy 2. miejsce.

– rozumowanie w naukach przyrodniczych – nasi reprezentanci uzyskali średni wynik 511 punktów, co dało im 3. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Wynik ten był o 22 punkty wyższy od średniej dla OECD.

– Wyniki polskich uczniów w badaniu PISA 2018 lokują ich wśród najlepszych na świecie. To istotna informacja na temat pewnego aspektu polskiej edukacji i powód do dużej satysfakcji. Poprzednia edycja badania PISA zrealizowana wiosną 2015 r. przyniosła wyraźny spadek rezultatów osiąganych przez uczniów z naszego kraju. Wyniki z 2018 roku wskazują zauważalny wzrost, jaki dokonał się w ciągu ostatnich trzech lat – tak wyniki międzynarodowego badania skomentował Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Wszyscy uczniom, a także nauczycielom i rodzicom gratulujemy!

Agata Pąchalska

Źródło: men.gov.pl oraz pisa.ibe.edu.pl