Prawo pracy

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy – weszły w życie...

Z dniem 17 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U....

Zmiana w przepisach płacowych dla pracowników sektora skarbowego

Z dniem 24 stycznia br. wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych sektora skarbowego. Wspomniana powyżej nowelizacja odnosi się do zapisów rozp. RM z dnia 2 lutego...

Czy pracodawca może zawrzeć w umowie o pracę postanowienia odmienne od uregulowań zawartych w...

Kodeks pracy szczegółowo reguluje zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników, a także pracodawców. Czy możliwe jest zawarcie w umowie o pracę postanowień, które będą odmiennie regulowały dane kwestie związane z...

Rynek pracy

Bezrobocie w UE w listopadzie 2019

Według badania Eurostatu w listopadzie ubiegłego roku stopa bezrobocia wyniosła 3,2%. Stopa bezrobocia w strefie euro (EA19) wyniosła 7,5% w listopadzie 2019 r. Jest to wynik porównywalny ze stanem w październiku 2019 r. To najniższy...

Bezrobocie w grudniu na poziomie 5,2%

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2019 roku wyniosła dokładnie 867,2 tys. osób. To, co prawda, o 17,5 tys. osób więcej niż w listopadzie, ale o ponad 100 tys. mniej niż przed rokiem. MRPiPS szacuje, że...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w listopadzie br.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca (0,2 pkt proc) i wynosiło 6394,8 tys. osób (w październiku 2019...

Gospodarka i finanse

Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

W dniu 16 grudnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozstrzygnięciu  w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 7/19, podjął uchwałę następującej treści: Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w październiku br.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6383,3 tys. osób (we wrześniu 2019 r. przeciętne...

MSWiA: pieniądze za nadgodziny dla funkcjonariuszy są w budżecie na 2020 rok

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe. Oznacza to, że po ich zakończeniu funkcjonariusz sam zdecyduje czy za wypracowane nadgodziny będzie chciał otrzymać dni wolne, czy pieniądze. Wypłaty za II półrocze br. nastąpią...

BHP nowości

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy – weszły w życie...

Z dniem 17 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U....

Obowiązki pracodawcy: Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

„Pracuję w ochronie na budowie, jesteśmy w pomieszczeniu bloku, który jest budowany nie mamy prądu, są gołe cegły, czy dyrektor ma obowiązek zabezpieczyć nam odpowiednie warunki pracy? Dodam, że pracujemy od 15 do 7...

Mniej wypadków przy pracy, mniej poszkodowanych

Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność do pracy. Dane dotyczą osób, które uległy wypadkom indywidualnym i...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]