Prawo pracy

Od 2019 r. wypłata pensji do rąk własnych tylko na wniosek pracownika

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 k.p.). Przytoczona zasada nie ulegnie zmianie, natomiast inny zapis w...

Przepisy dla cudzoziemców – zmiany wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Zmiany w innych aktach normatywnych ujęte zostały w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). W odniesieniu do...

Wymogi dotyczące pism procesowych – zmiany w k.p.c. wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące...

Rynek pracy

Rynek pracy w marcu

Bezrobocie w marcu 2018 roku spadło we wszystkich województwach. Spadek wyniósł od 0,1 punktu (w małopolskim, pomorskim i wielkopolskim) do 0,4 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie od lat bezrobocie jest najwyższe. Liczba bezrobotnych w...

Eurostat: bezrobocie w Unii spada

4,4% - tyle w lutym br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%, zaś w strefie euro 8,5% W lutym br. stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła...

Czechy coraz bardziej atrakcyjne

Bezrobocie w Czechach jest najniższe w całej Unii Europejskiej, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyższe niż w Polsce. To sygnał, że tamtejszy rynek pracy może być atrakcyjny również dla naszych obywateli. Dobra koniunktura w całej Unii...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 pkt proc i wynosiło 6205,3 tys. osób. W porównaniu do...

„Piątka” Morawieckiego – nowe propozycje zmian w prawie

Rząd chce w sposób uczciwy zarządzać instytucjami państwa, prowadzić działania w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, finansowego, budżetowego tak, żeby było sprawiedliwiej. Szef rządu zaznaczył, że nadszedł moment, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości...

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi 3 kwietnia 2018 r. przez Główny Urząd Statystyczny, przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,5...

BHP nowości

Nie wszyscy pracownicy będą musieli przejść szkolenie BHP

Zostały one zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zakłada m.in. by szkolenia okresowe bhp nie były obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych...

Ochrona przeciwpożarowa – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2018 r. pod pozycją 620 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24...

Wypadki przy pracy w 2017 roku – dane GUS

Spośród 88330 poszkodowanych ogółem, 87400 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,2 % więcej niż w 2016 r.), 661 osób – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 42,5 % więcej),...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]