Prawo pracy

Koniec z profilowaniem pomocy dla bezrobotnych

Rezygnacja w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. 2...

Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2019 r. pod pozycją 669 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.03.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11...

Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Zarówno Kodeks pracy, jak i niektóre ustawy, obejmują szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pewne grupy pracowników. Poniżej przedstawiamy, o jakie grupy pracowników chodzi. Ochrona wynikająca z Kodeksu pracy pracownicy w wieku przedemerytalnym - pracodawca...

Rynek pracy

Bezrobotni i stopa bezrobocia w marcu 2019

GUS podał dane o bezrobociu rejestrowym za ostatnim kwartale. Wynika z niego,że w marcu 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo wyniosła 5,6%, podczas gdy w lutym ten sam wskaźnik wynosił 5,7%. W roku 2018...

Stagnacja na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w marcu br. nie zmienił swej wartości w ujęciu miesięcznym. Po raz pierwszy od pięciu miesięcy wskaźnik WRP nie spadł, jednak zazwyczaj o...

GUS: dlaczego Polacy „pracują na czarno”?

Ludzie decydują się na podjęcie pracy poza formalnym systemem z wielu przyczyn, ale najczęściej wymieniane powody to: „trudna sytuacja materialna” (niewystarczające dochody), „brak możliwości znalezienia pracy formalnej” oraz „proponowanie przez pracodawcę wyższych wynagrodzeń bez...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrosło i wynosiło 6393,6 tys. osób (w lutym 2019 r. przeciętne zatrudnienie...

Od 18 kwietnia e-faktury obowiązkowe w zamówieniach publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi e-faktur, wspólnie z brokerami, uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania. Co zmieni ustawa Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrosło i wynosiło 6378,0 tys. osób (w styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie...

BHP nowości

MOP: zmiany w sposobie pracy i wyzwania dla BHP

28 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W związku z tym Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) opublikowała raport dotyczący zmian w praktyce zawodowej, demografii, technologii i środowisku które stwarzają nowe wyzwania...

Cukrzyca a praca zwodowa

Cukrzyca uważana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Według danych Światowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation IDF), w 1985 roku na tę chorobę chorowało 30 milionów ludzi, a obecnie liczba ta sięga już 415...

Rada Ochrony Pracy: najważniejsza jest edukacja pracowników w zakresie bhp

W dniu 9 kwietnia otwarta została uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Sesja zorganizowana została w intencji upamiętnienia ofiar tragicznych zdarzeń...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]