Prawo pracy

MRPiPS: urlopy dla rodziców

471,2 tys. – tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie od stycznia do czerwca tego roku. Z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 82 tys. mężczyzn. Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów...

Gdy urlopujesz i dzwoni twój pracodawca

Leżysz pod palmami, żeglujesz, surfujesz, spacerujesz, pielisz działkę - słowem spędzasz urlop tak, jak lubisz najbardziej. I nagle telefonuje twój szef, informując, że sytuacja w firmie wymaga, byś przerwał wypoczynek i wrócił do pracy....

Ustawa wypadkowa – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2018 r. pod pozycją 1376 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30...

Rynek pracy

MRPiPS: będzie nowa ustawa o rynku pracy

W środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało nowe propozycje przepisów dotyczące rynku pracy. Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. W szczególności  dotyczą m.in. profilowania pomocy, wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenia zasiłku...

MRPiPS: Rekordowo niskie bezrobocie

W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona osób, osiągając wartość 969 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do 5,9% z 6,1% w maju - wynika z szacunków Ministerstwa...

GUS: Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet

Osoby w wieku poniżej 30 roku Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły – 26,0%, poniżej 25 roku życia – 12,1%, natomiast 27,3% to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6222,1 tys. osób, podczas gdy w maju wynosiło 6210,2...

Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2018

Liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 9400,1 tys. osób i była o 2,9% wyższa niż przed rokiem (przed rokiem odnotowano wzrost o 3,5%). Pracujący w sektorze prywatnym stanowią 67,9% (przed rokiem...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6210,2 tys. osób. W porównaniu do maja 2017...

BHP nowości

Dozór techniczny – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2018 r. pod pozycją 1351 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21...

BHP w zakładzie pracy – nowe przepisy w zakresie NDS i NDN

Z dniem 21 sierpnia br. wejdą w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U....

Pracodawca użytkownik i szkolenia bhp dla personelu

„Nasza firma współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem. Po kilku miesiącach pracy przejmiemy tych pracowników. Będą wykonywać nadal te same prace, ale zmieni się pracodawca. Czy musimy od nowa przeprowadzać szkolenia dla...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]