Prawo pracy

Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym?

Kodeks pracy nie reguluje kwestii spotkań i wyjazdów integracyjnych. Przede wszystkim należy zauważyć, że są one organizowane najczęściej poza godzinami pracy pracowników, w dni wolne (np. soboty). Kłopotliwą kwestią jest określenie, czy pracownik ma...

Przepisy płacowe dla pracowników niektórych państwowych jednostek ochrony zdrowia

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2241 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia...

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

W ramach rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek pieniężny lub czas wolny. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych...

Rynek pracy

Bezrobocie w UE w październiku 2018

Stopa bezrobocia skorygowanego sezonowo w strefie euro (EA19) wyniosła 8,1% w październiku 2018 r. W stosunku do wrzesień 2018 r. wskaźnik ten nie zmienił się, a w stosunku do października 2017 r. zanotowano spadek...

Urzędy pracy i pracodawcy o rynku pracy

Z powodu utrzymującej się na rekordowo niskim poziomie stopa bezrobocia w nowej sytuacji znalazły się urzędy pracy. Teraz zgłaszają się do nich pracodawcy, którzy mają problem ze znalezieniem kandydatów do pracy. Jednak w rejestrach...

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w końcu października 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopie bezrobocia według statystycznego podziału kraju (rewizja NUTS 2016) oraz administracyjnego podziału terytorialnego kraju (TERYT) Według stanu w końcu października 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6227,3 tys. osób podczas, gdy we wrześniu przeciętne...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r. spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6224,9 tys. osób podczas, gdy w sierpniu przeciętne zatrudnienie utrzymywało...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6229,1 tys. osób podczas, gdy w lipcu przeciętne...

BHP nowości

BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 lutego 2019 r., wejdą w życie przepisy nowego rozp. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny...

Monitory ekranowe i rekompensata za okulary

„Czy praca przy obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) wyposażonych w monitory ekranowe o przekrojach od 12 do 21” winna być traktowana na równi z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranu komputera? W jaki rodzaj...

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz kształcenia – nowe przepisy dla uczelni

W związku z wejściem w życie – z dniem 1 października br. – nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.) zaistniała...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]