Prawo pracy

Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej – wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania

W związku z możliwością prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, wynikającą z obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. art. 94 pkt 9a k.p., w rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018...

Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Obecnie obowiązujące przepisy k.p. przewidują możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej także w postaci elektronicznej, przy czym dokumentacja w tej formie jest równoważna z dokumentacją prowadzoną i przechowywaną w tradycyjny sposób, tzn. w postaci...

Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru

W rozdziale 5 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwanego dalej „r.d.p.”, uregulowano szczegółowo kwestie doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru...

Rynek pracy

Jak dobrze mieć sąsiada

ZUS pierwszy raz opublikował obszerne opracowanie dotyczące imigrantów w Polsce. Wynika z niego, że imigranci zarabiają mniej niż obywatele naszego kraju. Dodatkowo wśród przebywających nad Wisłą Ukraińców czy Białorusinów jest niezwykle niskie bezrobocie. Dane...

MRPiPS: 100 tys. mniej bezrobotnych w styczniu

Pod koniec stycznia br. liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 1 024,0 tys. osób – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 109,7 tys. mniej niż w tym samym okresie...

Barometr zawodów – prognoza na 2019 rok

Z danych przedstawiających sytuację na rynku pracy w minionym roku wynika, że stopa bezrobocia na koniec 2018 roku – według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wyniosła 5,9 proc. To mniej...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło i wynosiło 6368,4 tys. osób (w grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymało się na tym samym poziomie i wynosiło 6232,7 tys. osób (w listopadzie...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6232,4 tys. osób podczas, gdy w październiku przeciętne zatrudnienie...

BHP nowości

Protokół powypadkowy – będzie nowy wzór

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wydanego na podstawie art. 237 §...

Ustawa o systemie ocen zgodności – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. pod pozycją 155 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30...

Państwowa Inspekcja Sanitarna – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 59 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]