„Rodzic ukrywa stan zdrowia dziecka – brak opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co możemy zrobić zgodnie z prawem w następującym przypadku: Rodzice dziecka zapisując dziecko do przedszkola nie zgłosili, że dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w grupie społecznej. Przyjęliśmy dziecko, podpisaliśmy umowę, dziecko zaczęło uczęszczać do przedszkola. W trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciele zaobserwowali, że zachowanie dziecka odstaje od typowego zachowania dziecka w tym wieku. Dziecko żyje w swoim świecie. Komunikuje się używając pojedynczych słów, komunikuje się wzrokowo. Rodzice dostali od nas pisemne skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mimo wielu próśb o dostarczenie dokumentu (opinii/orzeczenia) rodzice nie dostarczają go. Dziecko chodzi do przedszkola drugi rok. Rodzice twierdzą, że psycholog ocenia dziecko jako bardzo zdolne, my tego w autopsji nie dostrzegamy. Naszym zdaniem dziecko powinno mieć nauczyciela wspomagającego i indywidualny plan pracy terapeutycznej. Proszę o wykładnię.”

Niewątpliwie trudno jest dla sytuacji opisanej w pytaniu znaleźć idealne rozwiązanie, bo tak naprawdę w przepisach prawa oświatowego …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.