Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania w naturze tego uprawnienia pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny będący równoważnikiem...

Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego

Aby obliczyć wysokość indywidualnego wynagrodzenia urlopowego należy w pierwszej kolejności ustalić podstawę wymiaru tego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 172 zd. drugie k.p. zmienne...

Zasady uwzględniania w wynagrodzeniu urlopowym składników płacowych oraz innych świadczeń ze stosunku pracy

Odpłatny charakter - to jedna z podstawowych cech uprawnienia pracowniczego, jakim jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 172 k.p. za czas urlopu pracownikowi...

Postępowanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i ekwiwalent pieniężny za urlop - podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę. Oznacza to obowiązek przestrzegania przez pracodawcę zasad...

Najnowsze artykuły