Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (skrót: k.s.h.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 20.07.2017...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział I. Przepisy wspólne (art. 1-7[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1544 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 11.09.2018 r. —...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział II. Spółki osobowe (art. 8-10[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1544 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 11.09.2018 r. —...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.398 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.10.2018 r. —...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. I. Spółka jawna (art. 22-85)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1544 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 11.09.2018 r. —...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. II. Spółka partnerska (art. 86-101)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.1577 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 86. § 1. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. III. Spółka komandytowa (art. 102-124)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1544 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 11.09.2018 r. —...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125-150)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.1577 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art....

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1544 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 11.09.2018 r. —...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział II. Spółka akcyjna (art. 301-490)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.650 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 30.04.2018 r. —...

Najnowsze artykuły