Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 01.03.2018 r. ogłoszonego...

k.w. – Część ogólna – Rozdziały I-VII (art. 1-48)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2077 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.11.2018 r. —...

k.w. – Część szczególna – Rozdziały VIII-XIX (art. 49-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2077 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 15.11.2018 r. —...

Najnowsze artykuły