Rozporządzenia

  Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozp. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu...

Dz.U. 2019.820 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz.U. 2019.826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 826 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Dz.U. 2019.841 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019...

Rozp. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz.U. 2019.831 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie kas rejestrujących

Dz.U. 2019.643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 643 Na podstawie art. 111 ust....

Rozp. w sprawie stypendiów ministra dla studentów

Dz.U. 2019.704 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym (…) dotacji celowej na...

Dz.U. 2019.691 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w...

Rozp. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów...

Dz.U. 2019.723 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie...

Rozp. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek...

Dz.U. 2019.686 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek...

Rozp. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów...

Dz.U. 2019.658 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów...

Najnowsze artykuły