Rozp. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dz.U. 2019.136 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 136 Na podstawie...

Rozp. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych (…) oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

Dz.U. 2018.2481 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne...

Rozp. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w...

Dz.U. 2018.2446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 Opracowano...

Rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i...

Dz.U. 2018.2263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,...

Rozp. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U. 2018.2029 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2029 Na podstawie...

Rozp. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla...

Dz.U. 2018.1973 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów…

Dz.U. 2018.1882 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także...

Rozp. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na...

Dz.U. 2018.1881 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na...

Rozp. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Dz.U. 2018.1877 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą Opracowano...

Rozp. w sprawie studiów

Dz.U. 2018.1861 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 Na podstawie art....

Najnowsze artykuły