Rozp. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.571 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie...

Rozp. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności...

Dz.U. 2018.2343 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo...

Rozp. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją...

Dz.U. 2018.2489 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć...

Rozp. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dz.U. 2018.2519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Rozp. w sprawie (…) szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze...

Dz.U. 2018.1949 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w...

Rozp. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych…

Dz.U. 2018.1959 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni...

Rozp. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Dz.U. 2018.1713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Rozp. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.586 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Dz.U. 2017.2391 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz....

Rozp. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Dz.U. 2017.2396 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz....

Najnowsze artykuły