Rozp. w sprawie (…) szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze...

Dz.U. 2018.1949 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w...

Rozp. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych…

Dz.U. 2018.1959 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni...

Rozp. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Dz.U. 2018.1713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Rozp. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.586 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.635 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Opracowano na...

Rozp. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Dz.U. 2017.2391 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz....

Rozp. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Dz.U. 2017.2396 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz....

Rozp. w sprawie kas rejestrujących

Dz.U. 2013.363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2013 r. poz. 363 Na podstawie art. 111 ust....

Rozp. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2002.170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. poz....

Rozp. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności (…) do wykonywania zawodów regulowanych należących...

Dz.U. 2017.2271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych...

Najnowsze artykuły