Rozp. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych…

Dz.U. 2019.216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku...

Rozp. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dz.U. 2018.2492 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.603 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych...

Rozp. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r....

Rozp. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dz.U. 2018.1687 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę...

Dz.U. 2018.1688 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z...

Rozp. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

Dz.U. 2018.935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 935 Na podstawie art. 52e...

Rozp. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Regulamin Sądu Najwyższego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.274 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 660; z 2019...

Rozp. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym…

Dz.U. 2018.596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji...

Najnowsze artykuły