Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.326 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 891; z 2019 r. poz....

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.125 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 723, poz....

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dz.U. 2017.819 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r....

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2243 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1089:...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.326 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r....

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1075 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, poz. 1075 Ostatnia zmiana (Dz.U....

Ustawa – Prawo wekslowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.160 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 160 Tytuł I Weksel trasowany Dział I Wystawienie i forma wekslu Art....

Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.901 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 901 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.326 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 298, poz. 326 Ostatnia zmiana...

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2243 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Najnowsze artykuły