Ustawa o Sądzie Najwyższym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1443 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 5, poz. 650, poz. 847, poz....

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2261; z 2018 r....

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2017 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2017 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.573 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 573 Art. 1. 1. Ustawa...

Ustawa o Trybunale Stanu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.2050 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2050 Art. 1. 1. Za naruszenie Konstytucji lub...

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1422 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1422 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa...

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Dz.U. 2016.2072 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2072 Dział I Organizacja Trybunału...

Ustawa – Prawo o prokuraturze

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1767; z 2018 r. poz. 5,...

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1443 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 389, poz. 848, poz. 1045,...

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1467 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2030; z...

Najnowsze artykuły