Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dz.U. 2018.1560 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) organizację...

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dz.U. 2018.1293 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1293 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o petycjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.870 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 870 Art. 1. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania...

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2120 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2018 r. poz. 2120 Art. 1. Ustawa...

Ustawa – Prawo wodne

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.534 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2268; z 2019 r. poz. 125, poz....

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1813 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1813 o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa...

Ustawa – Prawo atomowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2227 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 792, poz. 1669, poz. 2227 Ostatnia zmiana (Dz.U....

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1496 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Opracowano na podstawie: Dz. U....

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1230 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2018 r. poz. 845, poz. 1230 Ostatnia zmiana (Dz.U....

Ustawa o fundacjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1491 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji...

Najnowsze artykuły