Umowa zlecenia

Umowy zlecenia, stosowane coraz częściej przez pracodawców, mogą być alternatywą dla umów o pracę, ale tylko przy zachowaniu prawnych ograniczeń w tym zakresie. Przede wszystkim należy pamiętać,...

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową prawa cywilnego podlegającą w pełnym zakresie regulacjom ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), nie...

Najnowsze artykuły