Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Wzór protokołu pochodzi z załącznika do rozp. MGiP z dn. 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298). ZABEZPIECZENIE MIEJSCA...

Statystyczna karta wypadku

Załączony wzór Statystycznej karty wypadku obowiązuje od dnia 17.10.2019 r.

Karta wypadku

Zamieszczony formularz („Karta wypadku”) stosuje się do zdarzeń uznawanych za wypadek przy pracy, wskutek których poszkodowanymi są osoby niebędące pracownikami, zaistniałych w okolicznościach wymienionych w art....

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Postępowanie w zakresie kwalifikacji prawnej danego zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy zostało określone w przepisach ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Wniosek o zwrot kosztów badań

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z...

Najnowsze artykuły