Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany przyspieszą uwłaszczenie. Nowa, ustawowa 99% bonifikata będzie stanowiła znaczna ulgę przy przekształceniu użytkowania wieczystego dla wrażliwych społecznie grup (rodzin wielodzietnych, osób z...

GIS: można sprzedawać żywność do własnych opakowań klientów

W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia...

Inflacja bazowa w maju 2019 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Rząd przyjął projekt ustawy antylichwiarskiej

Dzięki zaproponowanym przepisom nie będzie można w dowolny sposób ustalać dodatkowych opłat za zakupy na raty. Restrykcyjne zasady będą obowiązywać także przy zaciąganiu krótkoterminowych...

W Polsce rosną zasoby mieszkaniowe

Oznacza to, że warunki mieszkaniowe w naszym kraju systematycznie się poprawiają. W opinii resortu przedsiębiorczości jest to pokłosie rosnących wynagrodzeń i dochodów gospodarstw domowych. ​ Według...

Polska na wyraźnym plusie, w strefie euro spadki

W strefie euro spadki zanotowała zarówno produkcja towarów pośrednich, jak i dóbr kapitałowych – po 1,2% (r/r). Produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych obniżyła się natomiast...

Nadanie pisma w UE równoznaczne w skutkach z nadaniem w Polsce

Ustawa wprowadza zmianę art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r....

Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku

Taki wynik naszego eksportu udało się osiągnąć w warunkach spowolnienia w europejskim przemyśle (od listopada 2018 r. produkcja przemysłowa w UE spadała w ujęciu...

RM przyjęła projekt wprowadzający obowiązkową dematerializację akcji

Administracja podatkowa będzie miała możliwość pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo–akcyjnych, dysponujących akcjami na okaziciela (tzw. dematerializacja akcji). Obecna konstrukcja akcji...

Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla Polski

Gospodarka europejska rośnie już siódmy rok z rzędu i przewiduje się, że będzie rosła także w 2020 r., we wszystkich państwach członkowskich, pomimo mniej...

Najnowsze artykuły