W kraju wysokich cen paliw …

Olej napędowy na polskich stacjach kosztuje, pomijając podatki, więcej niż w 20 unijnych państwach. Cotygodniowe dane Komisji Europejskiej ponownie wyraźnie wskazują, że detaliczne ceny...

Nowe przepisy UE gwarantujące tańsze i szybsze połączenia

Tańsze i szybsze usługi 14 listopada europosłowie przegłosowali pakiet telekomunikacyjny, którego celem jest obniżenie cen połączeń między państwami UE. Od 15 maja 2019 r. połączenie...

Kolejne zmiany dotyczące segregacji opadów

Za wywóz nieczystości więcej zapłacą i gminy, i mieszkańcy. Chodzi o ... (...) projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który już jest...

Wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. – ostateczne dane GUS

W 2017 r. w stosunku do 2010 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 51,9%, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o 33,0%. Największy wzrost...

Za to przybicie piątki możemy dużo zapłacić

Mamy coraz więcej sygnałów, że obserwowane od dwóch miesięcy silne spadki cen tego surowca dobiegają do końca. To zła informacja dla kierowców, którzy praktycznie...

Bardzo dobre informacje dla kredytobiorców

Główny Urząd Statystyczny zaskoczył ekonomistów publikacją danych o wyjątkowo niskiej inflacji za listopad. Bardzo szybko przełożyło się to na rynek stóp procentowych. Szanse na...

Unia obniża ceny, a Polska podnosi?

Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, gdzie cena detaliczna oleju napędowego wzrosła zarówno w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, jak i miesiąca. Paliwa w...

Pozytywne dane GUS o polskiej gospodarce

Resort przedsiębiorczości podkreśla, że tak dobry wynik był możliwy dzięki rosnącej o 4,2% konsumpcji, wspieranej dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wzrastającym solidnie inwestycjom...

Nastroje gospodarcze w UE

W listopadzie wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) pozostał zasadniczo na stabilnym poziomie w strefie euro (spadek o 0,2 punktu do 109,5), podczas gdy w UE...

Wydatki na B+R w 2017 roku

GUS opublikował we wtorek najnowsze dane dotyczące działalności badawczej i rozwojowej w Polsce. W 2017 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły...

Najnowsze artykuły