Godziny dzielą nas od wielkiego skoku funta

Niezależnie od decyzji parlamentu, funta czeka bardzo duża zmienność już w pierwszych minutach poweekendowego handlu na rynku walutowym – pisze Marcin Lipka, główny analityk...

Inspekcja Handlowa będzie walczyć z tzw. kopciuchami

Nowela POŚ uzupełnia istniejący system wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzanych do obrotu na terenie Polski. Jej celem jest też wzmocnienie uprawnień organów...

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski

Solidny, zdaniem MFW, wzrost polskiej gospodarki to efekt stabilnego popytu wewnętrznego i rosnących płac. Nieznaczne podniesienie stopy bezrobocia w Polsce do 3,8% w bieżącym...

Umowy handlowe UE: nowe możliwości w czasach gospodarczej niepewności

W 2018 r. ponownie odnotowano wzrost unijnego eksportu (o 2 proc.) i importu (o 4,6 proc.) z krajami będącymi stronami umów handlowych. Szczególnie dobre...

Handel zagraniczny Polski po 8 miesiącach 2019 r.

Od początku roku wolniej niż przeciętnie rósł eksport towarów do UE, tj. o 3,8% (r/r), do blisko 122,5 mld EUR. W szczególności wynikało to...

S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski

Agencja S&P wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy jako podstawy...

Inwestycje podmiotów gospodarczych w I połowie 2019 r.

W I półroczu 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody z całokształtu działalności w okresie I-VI 2019 roku...

BIEC: Spadają przychody, wzrastają koszty zatrudnienia

W październiku 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się. Zjawisko pogorszenia relacji przychodów do kosztów...

Niemal 2,6 mld zł na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Wzrost innowacyjności polskich MŚP Dostosowanie kryteriów ilościowych, jak nakłady inwestycyjne i miejsca pracy, do możliwości przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nowe kryteria dotyczyć będą nowatorskich przedsięwzięć...

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło: dochody 262,8 mld zł, tj. 67,8 % ...

Najnowsze artykuły