Opublikowano nowy jednolity tekst ustawy o CIT

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r....

Dane podatkowe największych firm będą publicznie dostępne

Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty. Nowelizacja przewiduje, że podanie do...

Ustawa o „podatkowej lustracji”?

Co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT? Czy przepisy o „podatkowej lustracji” mają wejść w życie już od 01.01.2018 roku? Komisja Prawnicza w dniu 06.10.2017...

Zwolnienia podatkowe dzięki innowacyjności

Spółki: zwiększenie udziałów przez wkład niepieniężny, a podatek. Jak wygląda sprawa opodatkowania CIT własności intelektualnej wniesionej aportem do spółki? „W spółce z o.o. doszło do...

Fiskus ujawni dane podatkowe największych firm

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych będzie dotyczyć podatkowych grup...

Nowe rozporządzenia MF dotyczące dokumentacji cen transferowych

Dnia 18.09.2017 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 12.09.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej...

Korzystna zmiana stanowiska organów podatkowych

Obowiązek wpłaty tzw. podatku u źródła. Certyfikat rezydencji uzyskany w formie elektronicznej będzie dla płatnika podstawą do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania....

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – projekt ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...

Ważne! Przedsiębiorcy: kary umowne, a k.u.p.

Kiedy kara umowna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (k.u.p.)? Zgodnie z aktualną i powszechną praktyką biznesową, w większości umów handlowych zawieranych między podmiotami...

Najnowsze zmiany w PIT i CIT

Czy roboty zabiorą pracę ludziom? Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rada...

Najnowsze artykuły