NSA: w protokole kontroli podatkowej muszą zostać wskazane nieprawidłowości

Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia WSA (del.) Mirosław Surma, Protokolant Bernadetta Pręgowska,...

Planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych w 2019 r.

Jak wynika z projektu ustawy z dn. 15.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób...

Uwaga przedsiębiorcy – mija ważny termin!

Do końca września należy złożyć oświadczenie oraz raport CIT-TP. Koniec września jest terminem składania ... (...) oświadczeń oraz raportów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Kogo dotyczy ten...

Niższy CIT dla małych i średnich przedsiębiorców

Proponowana zmiana dotyczy obniżenia wysokości opodatkowania dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. Tworzy tym samym warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności...

Obowiązki oddziału zagranicznego

Do oddziału przedsiębiorcy zagranicznego tak jak dla spółek handlowych mają zastosowanie przepisy ... (...) ustawy o rachunkowości. Odział nie musi posiadać kapitału zakładowego, dlatego jest tańszym...

MF: kolejna interpretacja dotycząca dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie TP- transakcje finansowe. W ostatnim czasie Minister Finansów wydał kolejną interpretację ... (...) ogólną z dn. 28.03.2018 r. w sprawie...

Praktyczne wyjaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji podatkowej Jeśli podatnik ... (...) zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u-PIT) lub art. 9a ust. 1...

Dane podatkowe dużych firm i podatkowych grup kapitałowych będą ogólnodostępne

W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r. Natomiast dane podatkowe za 2017...

MF o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przepisów o cenach transferowych. W ostatnim czasie Minister Finansów wydał interpretację ogólną z ... (...) dn. 24.01.2018 r., (sygn. akt: DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018),...

MF pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

Projekt jest odpowiedzią na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów (MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w...

Najnowsze artykuły