Przedsiębiorcy: Korekta faktur i podatek VAT

„Spółka będąc właścicielem maszyny oddała ją w najem. Co miesiąc obciążano najemcę fakturą. Najemca zaprzestał używania w/w maszyny - faktury były wystawiane nadal, bezpodstawnie....

Rozszerzenie od września 2019 roku katalogu podmiotów, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego...

Jeśli w danym roku podatkowym wartość sprzedaży u danego podatnika nie przekroczyła kwoty 200 000 złotych netto, sprzedaż taka jest zwolniona od podatku VAT. W związku...

Pro forma – czym różni od faktury?

Pro forma nie jest ani fakturą, ani dokumentem księgowym, dlatego nie jest ujmowana w ewidencji księgowej, czy też księdze przychodów i rozchodów. Nie stanowi...

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego

Właściwym rachunkiem, który pozwala podatnikowi na wywiązanie się z tych obowiązków, jest rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną...

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT – zmiany od 01.09.2019 r.

„Na jakiej podstawie prawnej jestem zwolniona z podatku VAT? Prowadzę jednoosobową firmę o obrotach poniżej 80.000 zł rocznie. Potrzebuję szczegółowe wyjaśnienie.” Zgodnie z ... (...) art. 113...

Od 1 listopada niższe stawki VAT na niektóre popularne produkty

Zmiany dotyczące stawek VAT polegają na wprowadzeniu nowej, uproszczonej matrycy stawek VAT. Obniżeniu ulegną stawki podatku VAT dla towarów takich jak: owoce tropikalne i...

Usługi i podatek VAT w UE

„Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowana w Polsce) świadcząca usługę informatyczną dla firmy angielskiej zarejestrowała się dla VAT UE. Wystawia fakturę dla firmy angielskiej...

Korekta VAT po terminie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019...

Brak kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie

Resort finansów informuje, że w związku z docierającymi do ministerstwa sygnałami o opóźnieniach w wysyłce JPK_VAT związanych z wymianą certyfikatów kluczy publicznych dla środowiska...

Niższy VAT na odzież i obuwie dla dzieci?

Minister Banaś wskazał, że obecne przepisy w dyrektywie VAT, dotyczące stawek VAT, wymagają nowelizacji, tak aby zapewnić wszystkim państwom członkowskim – w równym stopniu...

Najnowsze artykuły