Nowy tekst jednolity ustawy o VAT

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: siedmiu nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2017 r. (Dz.U. poz. 2491), do lipca 2018 r....

Nabycie samochodu na cele mieszane i sprzedaż pojazdu, a podatek VAT

„Mam zamiar w najbliższym czasie sprzedać samochód Peugeot 3008, który kupiłem w 2014 r. i który był wykorzystywany na cele firmowe i prywatne, więc...

Niższe stawki VAT, prostsze przepisy

Korzyści z nowej klasyfikacji towarów i usług W ustawie zaproponowano generalne obniżenie stawek VAT („równanie w dół”), m.in. na: podstawowe produkty żywnościowe – owoce tropikalne...

Zwolnienie firm z podatku VAT

„Czy podatnik, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i z tego rodzaju działalności przekracza limit sprzedaży 200 tys. zł, czy wynajmując także w...

Od stycznia 2019 r. nowe zasady opodatkowania bonów

Dyrektywa 2016/1065 Celem dyrektywy 2016/1065 jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Ustanowienie szczególnych przepisów mających zastosowanie...

JPK_VAT i STIR gwarancją dalszego uszczelnienia systemu podatkowego

JPK_VAT – narzędzie skutecznej walki z szarą strefą  „Podatnicy radzą sobie z JPK_VAT wręcz wzorcowo – świadczy o tym systematyczny spadek odrzuconych plików. Sukcesywnie zmniejsza...

Nowe pomysły UE na zwalczanie oszustw w VAT

Formalnie przyjęto także projekt rozporządzenia w sprawie środków wzmacniania współpracy administracyjnej w obszarze VAT. To kluczowa inicjatywa, która służy zwalczaniu oszustw związanych z VAT....

Trwają konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dotyczących VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane. Uwzględniając postulaty podmiotów, które...

Już w 2019 r. niższy VAT od e-booków

Na mocy obecnych przepisów VAT (dyrektywa 2006/112/WE) usługi świadczone elektronicznie są opodatkowane według podstawowej stawki VAT (minimum 15%), publikacje na nośnikach fizycznych mogą zaś korzystać ze...

Podzielona płatność od kontrahentów (tzw. split payment)

„Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Otrzymujemy coraz więcej przelewów z podzieloną płatnością i mamy z tym problem. Nasi dostawcy niechętnie zgadzają się...

Najnowsze artykuły