Niższy VAT na odzież i obuwie dla dzieci?

Minister Banaś wskazał, że obecne przepisy w dyrektywie VAT, dotyczące stawek VAT, wymagają nowelizacji, tak aby zapewnić wszystkim państwom członkowskim – w równym stopniu...

Nowe struktury JPK_VAT zastąpią deklaracje VAT-7 i VAT-7k

Do 16 sierpnia 2019 r. można zgłaszać opinie odnośnie nowych struktur plików JPK_V7K - dla podatników rozliczających się kwartalnie i JPK_V7M - dla podatników rozliczających się...

Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

Do podatników rozsyłane są fałszywe wiadomości e-mail, których autor podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową. KAS ostrzega przed otwieraniem linków lub załączników zamieszczonych w...

Nowy sposób raportowania comiesięcznych rozliczeń VAT

Nowy sposób raportowania comiesięcznych rozliczeń VAT zacznie obowiązywać od 01.04.2020 r. wobec dużych przedsiębiorstw i od 01.07.2020 r. wobec wszystkich pozostałych podmiotów.   Dnia 12.07.2019 roku...

„Biała lista” podatników VAT od 01.09.2019 roku

W związku z uchwaloną przez sejm ustawą z dn. 12.04.2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, pragniemy...

PIT: Samochód w firmie i podatek VAT

„Prowadzę jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Jestem Vatowcem. Rozliczam się w formie karty podatkowej. Używam samochodu prywatnego do w działalności. Czy mogę odliczać VAT od...

Split payment – rząd przyjął zmiany w ustawie o VAT

Obowiązkowa forma podatku split payment zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który uznano za niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Obowiązkowy MPP ma być stosowany...

Korekta VAT po terminie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019...

Podatek VAT od usług szkoleniowych

„Szanowni Państwo, uzyskałam informację od naszego Klienta, iż będąc spółka państwową, która uzyskuje środki z budżetu państwa na szkolenia swoich pracowników, powinna uzyskać od...

Przedsiębiorcy i rozliczenie kilometrówki samochodu

„Przy prowadzeniu działalności gospodarczej korzystam z prywatnego samochodu. W PKPiR mogę ująć 20% wydatków bez prowadzenia kilometrówki. Jak wygląda rozliczenie z tytułu podatku od...

Najnowsze artykuły