Są zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Przepisy, które wprowadziły dodatkowy zasiłek opiekuńczy, obowiązują od 8 marca. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy...

Epidemia: Kwarantanna, a świadczenie pracy zdalnej

„Zainteresował mnie artykuł u Państwa "koronawirus, a prawo pracy". Jak wygląda w takim razie sytuacja w przypadku obowiązkowej kwarantanny 14 dniowej nałożonej po przekroczeniu...

Pracodawcy i czas pracy osoby niepełnosprawnej

„Jako osoba niepełnosprawna z orzeczeniem nie na stałe, ale cały czas przedłużającym się, ile lat mogę pracować w jednej firmie jako osoba niepełnosprawna?” Zgodnie z...

Osobom objętym obowiązkową kwarantanną przysługuje zasiłek chorobowy

Osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, czyli np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne), przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie...

Praca zdalna lub dojazdy do zakładu pracy transportem publicznym w sytuacji zagrożenia epidemią

„Pozwoliłam sobie napisać do Państwa, gdyż mam wątpliwości co do polityki w mojej firmie, jeśli chodzi o pracę zdalną. Jest to duża spółka Państwowa....

Pracownicy: Godziny nadliczbowe i dodatek funkcyjny

„Pracownik ma ustaloną pensję zasadniczą oraz dodatek funkcyjny, czy do wyliczenia godzin nadliczbowych należ doliczać dodatek funkcyjny, czy tylko pensję zasadniczą?” Na wstępie warto przypomnieć,...

Koronawirus: jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami,...

Pracownicy i pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową

„Firma posiada oddział w innej miejscowości niż siedziba firmy (oddalony o 25 km). Pracownik wykonujący pracę w siedzibie firmy został oddelegowany (polecenie ustne) na...

Czy wracając z urlopu wychowawczego bezpośrednio po nim pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

„Aktualnie znajduję się na urlopie wychowawczym, jeszcze dwa tygodnie. Wysłałam pracodawcy prośbę o urlop wypoczynkowy, nie dostałam informacji zwrotnej o zgodzie. Bardzo się denerwuję,...

Firmy: Zmiany w systemie wynagradzania w zakładzie pracy

„Firma chce przejść ze stawki godzinowej na stawkę miesięczną. Jednocześnie chcę, aby premia motywacyjna, która do tej pory funkcjonowała została dołączona do wynagrodzenia zasadniczego....

Najnowsze artykuły