Odprawa pieniężna z przyczyn ekonomicznych

„Czy pracownikowi, który dostał wypowiedzenie z tytułu częstych zwolnień lekarskich, co powoduje dezorganizację pracy należy się jakaś odprawa?” Powszechne przepisy prawa pracy regulują prawo do...

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy zlecenia

„Jak wyliczyć odszkodowanie za rozwiązanie umowy zlecenie zawartej na czas określony, jeżeli ustalona wynagrodzenie jest stawką godzinową? Czy takie odszkodowanie jest oskładkowane i opodatkowane?”...

Zwolnienie z wykonywania pracy i urlop wypoczynkowy

„Pracownik przebywał na długim zwolnieniu lekarskim, pracodawca zdecydował o wypowiedzeniu umowy o pracę i w związku z tym nie będzie wysyłał pracownika na badania...

Zasady wypowiedzenia umowy zlecenia

„Zleceniobiorca ma zawrą umowę zlecenie do dnia od 28.02.2020 r. do 28.02.2021 r. W umowie jest paragraf, że strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym...

Tarcza 4.0 – zmiany w świadczeniu postojowym i zwolnieniu ze składek ZUS

Nowe rozwiązania rozszerzające pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców wprowadza tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zatrudnienie pracownika w systemie wynagradzania akordowego

„Prowadzę działalność gospodarczą od połowy listopada 2019 roku. Zajmuję się montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Chciałbym zatrudnić pracownika (w wieku 19 lat) na...

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1068 opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 12 lipca

Z dniem 29 czerwca weszło w życie rozp. RM z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w...

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

„Pracownik przebywa za zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni, pracodawca zdecydował o wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy, a pozostały czas będzie...

Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i/lub D oraz świadectwo kwalifikacji, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia...

Najnowsze artykuły