Spółki: zarząd i uchwały zgromadzenia wspólników

„Jak powinien wyglądać wzór uchwała powołująca na stanowisko prezesa zarządu, który jest członkiem zarządu?” Należy zauważyć, iż Czytelnik ... (...) podał zbyt mało informacji, aby móc...

VAT: Prywatny najem nieruchomości

„Prowadzę działalność gospodarczą w branży elektrycznej i chcę wynająć nieruchomość niezwiązaną z działalnością gospodarczą. Czy będę płacił od tego podatek vat i czy podatek...

Wyższe kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Liczba zatruć dopalaczami utrzymuje się na poziomie ok. 300 miesięcznie. Wbrew powszechnej opinii dopalacze nie są łagodniejszą formą narkotyków. Zatrucia nimi są często bardziej...

Sprawozdania finansowe przedsiębiorców – resort finansów konsultuje zmiany

Pierwszy etap konsultacji dotyczy struktur logicznych sprawozdań finansowych, określonych w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Konsultacje będą trwać do 23 lipca 2018 r. Obowiązująca aktualnie...

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od 01.07.2018 r.

Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,50 % w stosunku rocznym.  Odsetki, o których...

Działalność gospodarcza i zatrudnienie męża

„Prowadzę działalność gospodarczą m.in. przedszkole niepubliczne, na które otrzymuje dotację z urzędu miasta, mąż też ma swoją działalność gospodarczą i świadczy mi usługi polegające...

Zasady prowadzenia działalności nieewidencjonowanej zgodnie z Konstytucją biznesu

Od dnia 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej. Szczegółowe regulacje dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w ustawie Prawo przedsiębiorców. Zgodnie...

Ulga na start dla przedsiębiorców

Prawo dla przedsiębiorców przewiduje szczególnego rodzaju ulgę dla przedsiębiorców (wyłącznie osób fizycznych), które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po upływie co najmniej...

Wyższe limity pożyczek dla nowych firm

Absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych, a także osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie...

Charakter umów między przedsiębiorcami

„Jeżeli umowa taka będzie zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, są to usługi stolarskie. Jeżeli podmiot B świadczy usługi dla podmiotu A. Podmiot B korzysta podczas...

Najnowsze artykuły