RODO – obligatoryjne powołanie Inspektora Danych Osobowych

Tylko w pewnych przypadkach powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest obligatoryjne – obowiązek ten dotyczy zarówno administratora danych, jak i podmiotu przetwarzającego dane osobowe,...

Zmiana zasady składania sprawozdań finansowych (KRS) po 15 marca 2018 roku

Zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw od dnia 15 marca 2018...

Nowelizacja ustawy o GMO

W dniu 11.04.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dn. 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz...

Ulga na start – co warto wiedzieć?

6 miesięcy bez składek Konstytucja biznesu umożliwia osobom chcącym prowadzić działalność gospodarczą skorzystanie z tzw. ulgi na start. Ulga przysługuje osobom, które podejmują działalność po...

RODO – kiedy administrator danych ma obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania?

Zgodnie z przepisem art. 30 RODO każdy administrator danych osobowych (a jeśli ma to zastosowanie także przedstawiciel administratora) ma obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania...

RODO – kim jest administrator danych i jakie ciążą na nim obowiązki?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO "administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z...

Ruszają konsultacje z przedsiębiorcami ws. zatorów płatniczych

W dniu 16.04.2018 r. ruszyły konsultacje z przedsiębiorcami. Co ważne, to na ich uwagach będą opierały się propozycje regulacji prawnych wysuniętych przez MPiT. Konsultacje...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tachografach

Obowiązujące aktualnie przepisy zostaną dostosowane do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie...

Rozwiewamy wątpliwości w sprawie niejasności przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej

W związku z licznymi wątpliwościami powstałymi w kontekście sporządzania dokumentacji podatkowej przez ... (...) podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny,...

Do 20 kwietnia ZUS przekaże decyzję o wysokości składki wypadkowej

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

Najnowsze artykuły