Prezydent podpisał zmiany w prawie restrukturyzacyjnym

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks...

Uproszczenia dla przedsiębiorstw zagranicznych

Dnia 21.11.2017 r. wpłynął do sejmu rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej...

Nowe standardy ochrony danych osobowych

Uwaga pracodawcy i przedsiębiorcy: bardzo ważne zmiany od maja 2018 r. Jakie kary przewidziane są dla przedsiębiorców za naruszenie ochrony danych osobowych? Wkrótce będą...

Wyższy limit zastawu skarbowego na 2018 rok

Kwota zastawu na rzecz Skarbu Państwa została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości...

Wysokość kary porządkowej nakładanej na podatników w 2018 roku

Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1...

W 2018 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia...

Rozwój i współpraca szansą dla firm rodzinnych

Pod powyższym hasłem 17.11.2017 r. odbyło się Wschodnie Forum Firm Rodzinnych - edycja 2017. Przedsiębiorcy, politycy i eksperci z zakresu ekonomii, gospodarki oraz promocji już...

Nowości w ewidencji i rejestrach dla firm

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzi w 2018 roku ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Projekt ustawy o...

Zmiany w CIT: dane podatkowe największych firm będą jawne

Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty. Jej podstawowym celem jest...

Będzie rzecznik dla niewielkich firm

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców druk sejmowy nr 2052 z dn. 21.11.2017 r., przedłożony przez ministra rozwoju i...

Najnowsze artykuły