Problemy z firmą zalegającą z zapłatą?

„Proszę o wskazanie możliwości prawnych dochodzenia bądź ewentualnego wyegzekwowania zaległej kwoty, którą winna jest domowi kultury firma X (spółka cywilna) za obsługę wydarzeń w...

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy możliwe jest utworzenie spółki z o.o. przez jedną osobę? Co z reprezentacją firmy, może być w ogóle zgromadzenie jednej osoby? „Jednoosobowa spółka z o.o....

Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wyróżnić można dwa sposoby na rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sposób tradycyjny oraz przez Internet. Poniżej krok po kroku przedstawione zostaną etapy rejestracji...

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Wyróżnić można wiele form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród najpopularniejszych należy wskazać: jednoosobowa działalność gospodarcza – jest to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia...

Prokura

Przedsiębiorcy (osoby prawne oraz podmioty ustawowe) mogą być reprezentowani przez prokurentów. Prokura jest to szczególnego rodzaju pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do...

Leasing a umowa dzierżawy maszyny

„Opis zdarzenia: Na podstawie faktury proformy z firmy XXX w dn. 13.12.2017 r. zapłacono zaliczkę na kruszarkę udarową w wysokości 421.500,00 zł netto (30%...

Koszty reklamy w firmie

„Koszty rozliczane w czasie. Czy mam prawo do następującego księgowania w spółce z o.o.: spółka ponosi koszty na reklamę znaku towarowego, zarejestrowanego w urzędzie...

Upoważnienie do czynności agencyjnych

„Firma X Sp. z o.o. zajmuje się ubezpieczeniami i ma podpisaną umowę z kilkunastoma towarzystwami ubezpieczeniowymi (TU). Swoje pośrednictwo firma X realizuje poprzez swoje...

Sprawdź, czy nie musisz sporządzać sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych dla małych i mikro jednostek, podlegających badaniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z ... (...) art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w...

Najnowsze artykuły