Budownictwo: podwykonawstwo

„Jakie przesłanki winny być spełnione, aby inwestor był zobligowany do solidarnej odpowiedzialności wobec podwykonawcy wykonującego prace budowlane?” Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców wynika z ustawy, ma...

Klasyfikacja kosztów przy remoncie budynku

„Czy koszt remontu i koszt modernizacji budynku jednorodzinnego mają różny wpływ na jego wartość tzn. czy koszt modernizacji podnosi wartość obiektu a remontu nie?...

Zgoda UOKiK na zakup spółki

„Czy jest potrzebna lub w jakim wypadku wymagana jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup przez istniejącą spółkę z o.o. innej spółki...

Jak należy prawidłowo księgować majątek trwały?

„W ramach działalności gospodarczej (forma opodatkowania - zasady ogólne - PKPiR), podatnik buduje budynek wielorodzinny ze sprzedażą lokali mieszkaniowych. Budowę rozpoczął w 2016 roku....

Myślisz o kredycie? Będziesz lepiej chroniony

Najnowsze przepisy dla kredytobiorców. Weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Co zmieniło się w ofertach banków i warunkach dla kredytobiorców? Prezentujemy najważniejsze zmiany. W...

Złotówka nadal umacnia się

A co dalej? Czy wygrana Merkel będzie korzystna dla złotego? Czy polska giełda będzie biła kolejne rekordy, a złoty dalej rósł w siłę? W tym...

Czeska korona – okazja dla spekulantów

Od listopada 2013 roku Czeski Bank Centralny interweniuje w celu utrzymania czeskiej korony na niskim poziomie. Od kilkunastu miesięcy kurs euro wynosi 27 koron....

Jak grać na rynkach finansowych i zarabiać?

Pierwszą kluczową kwestią jest zdobycie odpowiedniego zasobu niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania rynków i kształtowania się cen. Musimy też zdawać sobie sprawę, że na...

Usunięcie usterki budowlanej

Jak wygląda odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady budynku, a jak w przypadku odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? „Jako osoba prowadząca działalność...

Pięć przykazań początkującego inwestora

W pewnym momencie życia przychodzi czas, w którym zaczynamy myśleć o tym, by finansowo zabezpieczyć się na przyszłość. Inwestowanie może być jednym z lepszym...

Najnowsze artykuły