Kiedy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy

„W przypadku pracownika skierowanego na studia licencjackie zaoczne, przysługuję mu więc 21 dniu urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów oraz zwolnienie na czas kiedy...

Kiedy należy się pracownikowi urlop szkoleniowy?

Uwaga pracownicy podnoszący swoje kwalifikacje. Czy konieczne jest posiadanie zgody swojego pracodawcy na takie szkolenia? „Mamy dwie sytuacje: a) Pracownik został zatrudniony 01.01.2018 r. Dnia...

Rozliczanie pracy w weekendy i święta

Czy np. za 3 godziny pracy w sobotę należy się cały dzień wolny w tygodniu? Jakie są możliwości rozliczania godzin pracy pracownika, który pracuje...

Wyliczenie urlopu dla pracownika

„Jak należy prawidłowo obliczyć dni urlopu dla pracownika, który ukończył zasadniczą szkołę zawodową? Pracował w okresie od 01.07.2004 r. do 08.05.2016 r. oraz od...

Podwyżki wynagrodzenia w umowie o pracę

W ocenie Eksperta ... (...) brak przeszkód prawnych, aby w umowie o pracę uregulować kwestię wynagrodzenia za pracę w sposób opisany w treści pytania. Powszechne...

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy, zgodnie z rozporządzeniem ... (...) Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania...

Umowa pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Czy pracodawca może odstąpić od umowy o zakazie konkurencji i nie wypłacać comiesięcznego odszkodowania? "Zawarłem z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą 3 lata od...

Kiedy należy się wyrównanie wynagrodzenia dla pracownika?

„Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 13,65 zł/godz. brutto, w miesiącu listopadzie przepracował 88 godzin, co dało wynagrodzenie w wysokości 1.201,20 zł, otrzymał...

Porzucenie pracy, a urlop wypoczynkowy

„Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 01.12. do 31.12.2017 r., od dnia 05.12. nie pojawił się w pracy, nie odbiera telefonów. Firma zamierza...

Praca w nadgodzinach bez wynagrodzenia?

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników zarządzających (kadry kierowniczej)? "Pracownik dostanie awans na stanowisko kierownika, czy w angażu może znaleźć się zapis z Kodeksu pracy...

Najnowsze artykuły