Spółki: zarząd i uchwały zgromadzenia wspólników

„Jak powinien wyglądać wzór uchwała powołująca na stanowisko prezesa zarządu, który jest członkiem zarządu?” Należy zauważyć, iż Czytelnik ... (...) podał zbyt mało informacji, aby móc...

RODO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

„Czy pracodawca mógł tak sformułować punkty Oświadczenia pracownika dot. przetwarzania danych osobowych? 4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO, przetwarzanie...

Korekta listy płac

„W listopadzie i grudniu 2017 zostało pracownikowi wypłacone zaniżone wynagrodzenie chorobowe. Musimy je skorygować. Jak zrobić to prawidłowo? Czy konieczna jest korekta PIT, czy...

Potrącenia komornicze z pensji pracownika

„Czy pracodawca dokonując potrąceń z wypłaty pracownika z powodu zajęcia komorniczego powinien dokumentować wykonywane wpłaty komornicze pracownikowi?” W odpowiedzi na pytanie Czytelnika należy wskazać, ... (...)...

Urlopy pracownicze

Rozliczenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Kiedy przedawnia się roszczenie o udzielenie takiego urlopu? „Pracownik samorządowy ma 68 dni zaległego urlopu. Czy gdy pracownik nie wykorzysta urlopu...

Szkolenie wstępne dla personelu firmy i pracodawcy

„Czy nowego prezesa należy poddać szkoleniom wstępnym z zakresu przepisów BHP? Czy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? Jeśli tak, to kto powinien przeprowadzić takie szkolenia?” Pytanie...

Badania lekarskie pracowników

„Czy pracownik wracający na swoje stanowisko pracy po przeniesieniu nie zawsze musi się kierować na badania lekarskie i można oszczędzić koszty? Pracownik ma ważne...

Odprawa emerytalna, a renta rodzinna i przejście na emeryturę

„Jesteśmy jednostką budżetową, zatrudniamy 21 osób. Jeden pracownik w kwietniu osiągnął wiek emerytalny i może odejść na emeryturę. Dwa lata temu pracownik ten nabył...

Obowiązki przy przetwarzaniu danych osobowych swoich klientów

„Prowadzę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W związku z tym posiadam dane dzieci, które przyjmowane są do diagnozy/terapii/opiniowania. Dane te nie...

Pracownicze szkolenia związane z RODO

Kto ma obowiązek szkolenia personelu z zakresu nowych przepisów o ochronie danych osobowych? „W związku z RODO, pracownicy których firm, przedsiębiorców, instytucji czy szkół będą...

Najnowsze artykuły