Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

E-learning – warunki nauki zdalnej przez internet

„Prowadzę działalność szkoleniową w zakresie szkolenia kadrowe, HR, rozwój osobisty, prawo. Są to szkolenia e-learningowe. Czy takie szkolenia podlegają zasadom kształcenia ustawicznego w formach...

Urlopy na żądanie

„Czy nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu przysługują 4 dni urlopu na żądanie w 2018 r.?” Tak. Nauczycielowi przedszkola przysługują w roku kalendarzowym 4 dni urlopu na...

Uczeń jest nieklasyfikowany. Co dalej z jego nauką?

„Uczeń nieobecny ponad 50% zajęć może być nieklasyfikowany, jeśli nieobecności są usprawiedliwione to może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli nieusprawiedliwione to ten egzamin zdaje...

Szkolny punkt konsultacyjny

Jak wyglądają regulacje prawne dla zespołu szkół znajdującego się za granicą? Czy np. nauczyciel kontraktowy z ukończonym zarządzaniem może zostać dyrektorem takiej placówki? „Nasza szkoła...

Podróż służbowa nauczyciela i rekompensata kosztów

"Jestem logopedą i dostałam nauczanie indywidualne w domu ucznia, do którego muszę dojechać ok. 14 km. Czy są jakieś regulacje prawne dotyczące zwrotu kosztów...

Samorządy: forma zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół

W jakiej formie organ prowadzący powinien zatwierdzać arkusze organizacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych? Jaką rolę spełnia tu organ nadzorujący, a jakie kompetencje ma...

Na czym polega praca nauczycieli wspomagających?

„Jak powinna wyglądać praca no i jak kształtować się płaca nauczyciela wspomagającego stażystę? Na umowie mam 22 godziny.” Zgodnie wyrokiem NSA z dn. 01.10.2013 r.,...

Awans zawodowy dyrektora

Kiedy nie trzeba sporządzać planu rozwoju zawodowego nauczyciela? "Od 8 lat jestem dyrektorem publicznego przedszkola. Chciałabym uzyskać informację na temat mojego awansu zawodowego na nauczyciela...

Dotacje z budżetu gminy dla uczniów

"Czy faktycznie od stycznia 2017 roku weszły zmiany, czyli koszty poniesione do chwili otrzymania dotacji z gminy nie mogą być pokryte, aby nie wystąpiła...

Dodatek szkoleniowy za młodocianego pracownika

"Jako jednostka budżetowa (placówka opiekuńczo-wychowawcza) będziemy zatrudniać ucznia w zawodzie kucharz. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN r w sprawie praktycznej nauki...

Najnowsze artykuły