Ponowne zatrudnienie pracownika na czas określony

„Czy można ponownie zatrudnić pracownicę na umowę na czas określony (od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.) po ustaniu zatrudnienia 31.01.2018 r.? Przebieg wcześniejszego zatrudnienia...

Pracodawcy: rozliczenie urlopów szkoleniowych

„Pracownikowi przysługuje 21 dni urlopu szkoleniowego (pisanie pracy magisterskiej i obrona). Do jakiego czasu pracownik musi wykorzystać ten urlop? Czy jeśli nie wykorzysta tego...

Elektroniczny podpis kwalifikowany pracownika

„Jak bezpiecznie zlikwidować podpis kwalifikowany pracownika, który aktualnie nie pracuje już w jednostce?” Bezpieczny podpis elektroniczny jest uznawany za elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego. W praktyce...

Czy należy informować pracodawcę o dodatkowym zatrudnieniu?

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kodeksu pracy każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie...

Okulary z dofinansowaniem pracodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w...

Kto nie podlega wstępnym badaniom lekarskim wykonywanym przed przyjęciem do pracy?

Kodeks Pracy wskazuje dwa przypadki, w których osoby przyjmowane do pracy nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim, tj.: jeśli są przyjmowane ponownie do pracy u...

Badania okresowe pracowników

Zgodnie z przepisem art. 229 § 2 Kodeksu pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Dodatkowo w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30...

Badania kontrolne pracownika po nieobecności

Celem badań kontrolnych jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowych stanowisku. Wykonywane są w przypadku spełnienia łącznie dwóch przesłanek – gdy niezdolność do...

Regulamin pracy w zakładach pracy

Przepisy powszechnego prawa pracy ... (...) nie regulują tej kwestii w żaden sposób, co oznacza, że nie funkcjonuje ani zakaz ani nakaz wprowadzania w danym...

Odpowiedzialność materialna pracownika

„Firma ma zamiar wynająć wózek widłowy, gdzie jest zapis że naprawy wynikające z niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzenia przedmiotu najmu ponosi wynajmujący, w związku z...

Najnowsze artykuły