Epidemia: Kwarantanna, a lekarskie badania pracowników i szkolenia z BHP

„Może ktoś wie, co robić kiedy w czasie "narodowej kwarantanny" kończą się pracownikowi badania lub szkolenie okresowe BHP? Firmy szkoleniowe podlegają pod kuratoria więc...

Zagrożone funkcjonowanie przedszkoli w czasie epidemii. Jest interwencja władz

„Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Muszę jednak dopytać o szczegóły, gdyż nie jest ona dla mnie jasna. Nie jestem prawnikiem, nie chcę polemizować, lecz zrozumieć....

Pracodawcy: Wprowadzenie do umowy o pracę ruchomego miejsca pracy

„Firma ma siedzibę w mieście X, zatrudnia pracowników, którzy świadczą usługi remontowe w różnych miejscach u Klientów. Czy w umowie o pracę można wpisać,...

Pracownicy: Godziny nadliczbowe i dodatek funkcyjny

„Pracownik ma ustaloną pensję zasadniczą oraz dodatek funkcyjny, czy do wyliczenia godzin nadliczbowych należ doliczać dodatek funkcyjny, czy tylko pensję zasadniczą?” Na wstępie warto przypomnieć,...

Czy wracając z urlopu wychowawczego bezpośrednio po nim pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

„Aktualnie znajduję się na urlopie wychowawczym, jeszcze dwa tygodnie. Wysłałam pracodawcy prośbę o urlop wypoczynkowy, nie dostałam informacji zwrotnej o zgodzie. Bardzo się denerwuję,...

Pracodawcy i obowiązek przechowywania akt osobowych pracowników

„Czy umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dofinansowanie do studiów podyplomowych dla pracownika) należy przechowywać w aktach osobowych w części B?” Jednym z podstawowych obowiązków...

Jednokrotne obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika (indywidualny rozkład czasu pracy)

„Uprzejmie prosimy o przygotowanie opinii prawnej dot. zgodności z obowiązującym prawem wdrożenia przez zarząd załączonego zarządzenia bez konsultacji ze związkami zawodowymi. A czy wprowadzenie...

Przepisy prawa pracy i normy BHP

„Nadleśnictwo udostępnia leśniczym kancelarie w leśniczówkach. Pracodawca nie zapewnia osobnego licznika, oraz nie zapewnia innej obsługi do utrzymania porządku wokół kancelarii jak i w...

Wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego

„Pracownik dnia 16.11.2018 r. dostarczył pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Po roku od dnia dostarczenia orzeczenia nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego....

Zakłady pracy: Zebranie dla pracowników i polecenie służbowe pracodawcy

„Czy pracodawca może organizować zebrania po godzinach pracy? I czy należy się za to wolne w wymiarze takim ile trwa zebranie?” Nigdzie w przepisach powszechnego...

Najnowsze artykuły