Zaległy urlop wypoczynkowy

„Do kiedy można wykorzystać urlop za rok 2017 oraz za 2018 r.? Czy od stycznia 2019 r. wejdą zmiany, iż urlop zaległy należałoby wykorzystać...

Wypadek przy pracy i zasiłek rehabilitacyjny

„Zwolnienie pracownika z art.53 K.p. pracownicy zatrudnionej od 07.07.14 r . Od 24.07.17 r do 21.01.18 r przebywała na zwolnieniu lekarskim (wypadek w pracy),...

BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej...

Przymusowy urlop pracownika

Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Obowiązkiem pracodawcy jest ... (...) udzielenie urlopu pracownikowi w roku kalendarzowym, w...

Premia a wynagrodzenie urlopowe

„Czy premia regulaminowa motywacyjna określona w stałej kwocie, która nie przysługuje za czas choroby lub nieprzestrzegania zasad bhp, powinna być wliczana do wynagrodzenia urlopowego?” Ustalanie...

Równe traktowanie w zatrudnieniu, a dyskryminacja płacowa

Czy pracodawca może stosować różne stawki wynagrodzeń dla swoich pracowników, którzy wykonują jednakowe obowiązki służbowe? „Równe traktowanie w wynagradzaniu pracowników. Czy pracodawca zatrudniając osoby, które...

Umowa o pracę i praca na zmiany

Zmiana przez pracodawcę dotychczasowych warunków pracy pracownika. „Jeżeli w umowie o pracę nie ma adnotacji dotyczącej pracy zmianowej, to czy pracodawca po kilkunastu latach pracy...

Czy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie?

Należy zauważyć, że urlop na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Jego celem jest zrekompensowanie pracownikowi dużej swobody pracodawcy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego. Żądanie...

Regulamin wynagradzania pracowników

„Jakie informacje powinien zawierać przykładowy regulamin wynagradzania w przedszkolu niepublicznym? Nie zatrudniamy 20 pracowników, więc chyba nie mamy teoretycznie obowiązku tworzenia regulaminu. Regulamin ma...

Uprawnienia rodzicielskie pracownika – urlop macierzyński

Zgodnie z przepisem art. 180 § 1 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym...

Najnowsze artykuły