Wgląd do listy wynagrodzeń

„W firmie wynagrodzenia pracowników są sporządzane na liście płac przygotowywanej i naliczanej przez księgowość. Czy pracodawca może przekazać pracownikowi ksero listy płac za dany...

Dla kogo trzynastki?

„Jesteśmy zakładem budżetowym. Wypłacamy pobory pracownikom do 10-go każdego miesiąca. Czy do ustalenia podstawy trzynastki za 2017 rok należy przyjąć pobory za grudzień 2017...

Kradzież sprzętu przez pracownika

„Jeden z pracowników ukradł mi dwa elektronarzędzia, po telefonie do niego przyznał się do tego i oddał skradziony sprzęt. Sprawy nie zgłosiłem do organów...

Pracownicy zarządzający instytucjami

„Czas pracy dyrektora domu kultury. Mamy ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora domu kultury - czy możemy zatrudnić dyrektora na niepełny etat np. na 4/5...

Czym są urlopy okolicznościowe?

Urlopy okolicznościowe jest to szczególna kategoria zwolnień od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W drodze rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z...

Zasady rozliczania dni wolnych dla pracowników

„Do kiedy należy odebrać zaległy urlop (za poprzedni rok)? Do kiedy należy odbierać dni wolne i czy jeśli pracownik nie chce odbierać, to jednak...

Czy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie?

Należy zauważyć, że urlop na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Jego celem jest zrekompensowanie pracownikowi dużej swobody pracodawcy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego. Żądanie...

W jakim przypadku można rozwiązać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest szczególną formą „klasycznej” umowy o pracę, a co za tym idzie, wynikający z niej stosunek prawny...

Zatrudnianie młodocianych – umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Zgodnie z przepisem art. 190 § 1 Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Co do zasady...

Roszczenie o ustalenie stosunku pracy

Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i...

Najnowsze artykuły