RODO: inspektor danych osobowych w gminach, urzędach i innych podmiotach publicznych

„Inspektor danych osobowych w urzędzie gminy. Kto może takim być inspektorem? Czy np. inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, który zajmuje się...

Rozliczenie używania prywatnego pojazdu do celów służbowych

„Kiedy powinniśmy jako gminny ośrodek kultury wypłacić ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych? Po zakończeniu miesiąca, za który jest składany, np. ryczałt...

Samorządy: podatek od nieruchomości

„Od jakich nieruchomości i budowli jednostki organizacyjne gminy (urząd gminy, szkoły, gminny ośrodek pomocy społecznej), instytucje kultury winny płacić podatek od nieruchomości?” Zgodnie z ... (...)...

UE: dane osobowe – ochrona wg nowych przepisów

Tak, RODO (unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dotyczyć będzie wszystkich wskazanych w pytaniu podmiotów. Co więcej, jego wprowadzenie powoduje konieczność przyjęcia nowej ustawy...

Samorząd: nabór na stanowisko urzędnicze

„Pracownica złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 28.03.2018 roku w związku z przejściem na emeryturę. Kiedy można ogłosić konkurs na to...

Pomoc społeczna: usługi opiekuńcze

„Klient pomocy społecznej ma wydaną decyzję na usługi opiekuńcze, która określa zakres, formę i odpłatność za godzinę usługi. Klient nie reguluje należności za usługi....

Sprzedaż biletów, a podatek VAT

Czy w rozumieniu ustawy o VAT ośrodek kultury może być podatnikiem VAT i powinien prowadzić ewidencję sprzedaży biletów poprzez kasy fiskalne? Czy taka placówka...

Kto może przewozić żywność?

Jak można zmienić statut GOKSiR, by pracownicy takiego ośrodka mogli np. transportować żywność? „Statut i jego zmiana. Czy możliwa jest zmiana statutu Gminnego Ośrodka Kultury...

Samorząd: konkursy na wolne etaty

Jakie są zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego? "Konkurs na stanowisko głównej księgowej. Od marca 2007 r jestem główną księgową...

Rozliczanie diet w PIT

Samorządowcy: jak poprawnie rozliczyć diety dla radnych? „Czy na PIT-R wystawianym radnemu (np. pit wystawiony w styczniu za dietę należną za grudzień) należy zaznaczyć, że...

Najnowsze artykuły