Strona główna Regulaminy

Regulaminy

Użytkownikiem jest każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób skorzystał z usługi lub z dowolnej strony internetowej przynależącej do usługi. Usługobiorcą może być wyłącznie Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi.

Regulamin portalu ERGO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ERGO- Portal stworzony z myślą o Tobie Obowiązuje od dnia 01.07.2017 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług...

Regulamin ERGO

Regulamin portalu Ergo Obowiązuje od dnia 05.07.2012 Zawarcie umowy i jej realizacja 1.  Zamówienie usług świadczonych za pośrednictwem „Ergo” można składać przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,...

Najnowsze artykuły