Oświata i likwidacja placówki niepublicznej

„Szczegółowo opisali Państwo na portalu procedurę likwidacji placówek. Z tekstu wynika, że terminem bezwzględnym jest złożenie wniosku o likwidację placówki do końca lutego, aby...

Rezygnacja z nauki, a obowiązek szkolny

Zgodnie z ... (...) art. 68 ust. 2 Prawa oświatowego, dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych...

IPN zaprezentował aplikację „Polskie Państwo Podziemne”

Dzień 14 lutego - to 78. rocznica powstania Armii Krajowej 14 lutego, w dniu 78. rocznicy powstania Armii Krajowej, w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie...

MSZ zaprasza do konkursu „Edukacja globalna 2020”

Celem konkursu ofert, organizowanego przez MSZ, jest wybranie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, które obejmować będą realizację działań z zakresu edukacji globalnej. Projekt ma...

ZNP wnioskuje do prezydenta o zawetowanie ustawy okołobudżetowej

Ma to związek z odrzuceniem przez Sejm propozycji ZNP dotyczącej podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia br. – W związku z uchwaleniem przez Sejm RP...

Sejm nie przyjął poprawki Senatu w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Prezes ZNP Sławomir Broniarz apelował do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek wniesionych przez Senat do ustawy okołobudżetowej. Chodziło w nich m.in. o to,...

Zasadnicze oraz średnie wynagrodzenie nauczyciela

Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela Podstawowym składnikiem płacy nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Czynnikami, które mają decydujący wpływ na jego wysokość, są: stopień awansu zawodowego nauczyciela, kwalifikacje, jakimi dysponuje...

Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe jako budżetowe jednostki organizacyjne

W niektórych jednak przypadkach – jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa – ustawa może zlecić j.s.t. wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa wtedy...

Zadania oświatowe gmin, powiatów i województw

W art. 4 pkt 28 u.p.o. ustawodawca definiuje zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki...

Dotowanie publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2018 r. kwestie związane z finansowaniem niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek publicznych regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dn. 27.10.2017 r....

Najnowsze artykuły