Szkoły: elektroniczne i mobilne legitymacje szkolne

Testy mLegitymacji dla uczniów Ministerstwo Cyfryzacji testuje, jak w szkolnej praktyce sprawdza się mLegitymacja, a resort edukacji przygotowuje przepisy, które umożliwią wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania...

Rusza kampania edukacyjna „Dobrze Cię widzieć”

Kampanię zainaugurowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości. Ambasadorem akcji jest Cezary Pazura. Aktor wystąpił w specjalnym spocie promującej akcje. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości...

Pomoc uczniom poszkodowanym przez żywioły

Od 25.09.2018 r. obowiązuje ... (...) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w...

Wyprawka szkolna 2018/2019

Kto może skorzystać z tego programu? Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu ... (...) podręczników i materiałów do nauki – to...

Budżet państwa 2019

Rząd przesłał do sejmu projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864). Przewiduje on m.in. wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym pieniądze na...

DGP: W Warszawie brakuje nauczycieli

Najwięcej, bo aż ponad 1.000 nauczycieli, brakuje w szkołach podstawowych. Dane na ten temat przedstawił stołeczny ratusz. W szkołach podstawowych brakuje 1.027 nauczycieli, w przedszkolach...

Dziecko – obcokrajowiec w przedszkolu

Dotacja przysługuje na ... (...) każde dziecko przyjęte do niepublicznego przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący w statucie. Narodowość nie stanowi przeszkody ustawowej do przyjęcia...

Finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach

„Kto ma pokryć koszty podręczników, kart pracy, itp.? Dla szkół książki są finansowane przez MEN, a dla przedszkolaków? Jak to wygląda? Jak nie opłacimy...

Zmiany w awansie zawodowym (część 22/22)

Zmiany te wprowadziła do Karty Nauczyciela - ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z ... (...) obecną treścią art. 9b Karty, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia...

Nakaz zatrudniania nauczycieli (część 21/22)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła od 01.08.2018 r. istotne zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli ... (...) niesamorządowych jednostek oświatowych. Do Karty Nauczyciela, zostanie bowiem...

Najnowsze artykuły