Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacje według nowych przepisów

Zasady ustalania wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 01.01.2018 r. Zgodnie z ... (...) art. 127 ust. 10 ustawy...

Dokumentacja przebiegu nauczania – nowy akt prawny

Z dniem 30.12.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 21.12.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły...

Ferie zimowe 2018. Sprawdź dokładne terminy

Ferie zimowe 2018 to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez uczniów w roku szkolnym. Tradycyjnie terminy ferii zimowych w poszczególnych częściach kraju są różne,...

Zmiany w dotowaniu placówek wychowania przedszkolnego

Delegacją ustawową do rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi...

Zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej

Z dniem 01.01.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Jedną...

Ograniczenie wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i przedszkoli od 2018 roku

„Czy wysokość wynagrodzenia dyrektora prowadzącego przedszkole lub szkołę niepubliczną jest ograniczona ustawowo? Czy nadal może wypłacać sobie np. po 20 tys. zł miesięcznie i...

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Samorządowcy: nowa podstawa prawna do podejmowania uchwał w sprawie opłat za przedszkola. Finansowanie zadań oświatowych – nowe przepisy dotyczące: wysokości opłat, warunków zwolnień z opłat...

Dzień wolny za święto w sobotę

Komu należy się dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę? „W związku z tym, że w tym roku Święto Trzech Króli przypada w...

Dotacje na podręczniki

Zgodnie z art. 54 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają...

Nowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

Uwaga samorządowcy: już od 2018 roku konieczne będzie podjęcie nowej uchwały dla zachowania możliwości kontroli wykorzystania dotacji udzielonej na nowy rok kalendarzowy. Z dniem 01.01.2018...

Najnowsze artykuły