Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Wyprawka szkolna 2018/2019

Kto może skorzystać z tego programu? Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu ... (...) podręczników i materiałów do nauki – to...

Zmiany w awansie zawodowym (część 22/22)

Zmiany te wprowadziła do Karty Nauczyciela - ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z ... (...) obecną treścią art. 9b Karty, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia...

Reforma Karty Nauczyciela: Postępowanie dyscyplinarne (część 14/22)

Zgodnie z ... (...) art. 85i ust. 3 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje...

Kolejne zmiany w zatrudnieniu nauczycieli (część 9/22)

Istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie ... (...) art. 86 pkt 4 lit. b ustawy o...

Doskonalenie zawodowe (część 8/22)

Nauczyciele: Doskonalenie zawodowe – zmiany od 01.01.2019 r. Z dniem 01.01.2019 r. na mocy ... (...) przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca wprowadził zmiany do...

Nowa regulacja w Karcie Nauczyciela (część 6/22)

Urlop rodzicielski i zasady korzystania ze zwolnienia od ... (...) pracy z art. 188 Kodeksu pracy (oraz art. 67e Karty Nauczyciela). Nową regulacją Karty Nauczyciela jest...

Uwaga rodzice: konieczne umowy dotyczące opłat

Przedszkola publiczne: Zasady opłat pozostające bez zmian za pobyt dziecka w przedszkolu. Nasz Ekspert rozwiewa wszelkie wątpliwości z tym związane. Chodzi o opłaty za...

KN: zmiana przepisów dot. oceny pracy nauczycieli (część 3/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022 Od dnia ... (...) 01.09.2018 r. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) w dużym stopniu zmienia zasady...

Stanowisko MEN: Zatrudnianie nauczycieli od 01.09.2018 roku

MEN wydał właśnie oficjalną interpretację przepisów, którą warto stosować. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej umieszczona została informacja dotycząca zasad zatrudniania nauczycieli w szkołach niesamorządowych od...

Ochrona danych osobowych w poradniach

IOD i RODO w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. „Prowadzę niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (NPPP) - forma placówka oświatowa niepubliczna. Zatrudniam 4 osoby na umowę zlecenie. Przetwarzamy dane...

Najnowsze artykuły