Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Uwaga rodzice: Pomoc losowa dla dzieci i uczniów

Rodzice: Ważny termin mija 31.12. 2018 roku. W dniu 25.09.2018 roku ... (...) weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom...

BHP w szkole – sprawdź nowe przepisy

Nowe przepisy przewidują m.in. przeszkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy zagwarantowanie uczniom miejsca na pozostawienie w szkole podręczników. MEN zrezygnowało jednak...

Nauczyciele: awans zawodowy i przepisy przejściowe

Reforma systemu oświaty - ocena pracy nauczyciela, a ocena dorobku zawodowego. „Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego 01.09.2016 r. Koniec stażu przypada na...

Nauczyciele: Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego

Do końca sierpnia 2018 r. art. 9b ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela stanowił, że warunkiem nadania kolejnego ... (...) stopnia awansu zawodowego nauczycielowi jest...

Wyprawka szkolna 2018

W dniu 17.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz uchwałę...

Szkoły: Zmiany w zadaniach finansowanych z dotacji

Zgodnie z obecną treścią art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje otrzymywane przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe z budżetu samorządowego, są przeznaczone...

Uwaga: Ważne zmiany w dotacjach gminnych

Czy placówkom niepublicznym nie będzie się opłacało przyjmować dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach i prywatne szkoły dostaną po kieszeni? Z dniem 01.01.2019 r. wejdą...

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci

W których przypadkach obowiązkowe i konieczne, w których dobrowolne? W jakich placówkach, w jakich sytuacjach? Czy np. dyrektor szkoły może wymagać zawarcia takiej polisy...

Wyprawka szkolna 2018/2019

Kto może skorzystać z tego programu? Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu ... (...) podręczników i materiałów do nauki – to...

Zmiany w awansie zawodowym (część 22/22)

Zmiany te wprowadziła do Karty Nauczyciela - ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z ... (...) obecną treścią art. 9b Karty, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia...

Najnowsze artykuły