Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Dotacje dla przedszkoli

„Moje pytanie dotyczy ukazanego artykułu - Wsparcie finansowe z budżetu gminy dla przedszkoli. Prowadzę niepubliczne przedszkole od 2007 roku, otrzymuję dotację z budżetu gminy...

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych? Inspektor ochrony danych osobowych musi zostać wyznaczony w każdej szkole i i placówce oświatowej. Jednak szkoła nie...

Awans dyrektora/właściciela przedszkola niepublicznego

„Czy dyrektor/właściciel przedszkola niepublicznego może robić awans zawodowy? Jeżeli tak, to jak wygląda procedura awansu?” Niestety prowadzenie awansu zawodowego dyrektora w jednostce, którą zarządza jest...

RODO w szkołach i placówkach oświatowych

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach. Są to numery PESEL, daty urodzenia, czy dane...

Stanowiska kierownicze w przedszkolu

„Czy w przedszkolu niepublicznym oprócz dyrektora i wicedyrektora może być jeszcze jeden wicedyrektor lub zastępca dyrektora? Czy dodanie stanowiska kierowniczego wiąże się ze zmianą...

Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole

Czy prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody MEN? Jak zachować dotację dla szkoły stosując innowacyjne metody nauczania? „Przekształcenie szkoły i przepisy dotyczące dotacji. Prowadzona przeze...

Fundusz socjalny w firmie

W jakich przedsiębiorstwach istnieje obowiązek tworzenia takiego funduszu socjalnego? „Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach jednej działalności: usługi oświatowe są prowadzone dwa przedszkola...

Wsparcie finansowe z budżetu gminy dla przedszkoli

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dofinansowanie 75% z budżetu gminy. Czy w niepublicznym przedszkolu oddział przedszkolny może mieć więcej niż 25 dzieci - np. 30? Czy...

Zaświadczenia o niekaralności w oświatowej placówce niepublicznej

„Czy jako właściciel placówki niepublicznej mogę wymagać od pracowników przedstawienia zaświadczenia o niekaralności do akt pracowniczych? Znalazłam informację, że wniosek o wydanie takowego można...

Święta i urlopy dla kadry kierowniczej

„Czy w okresie przedświątecznym kiedy dzieci nie uczęszczają do szkoły, dyrektor i wicedyrektor powinni składać wnioski o urlop? cCzy wnioski takie powinno się składać...

Najnowsze artykuły