Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Dzień wolny za święto w sobotę

Komu należy się dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę? „W związku z tym, że w tym roku Święto Trzech Króli przypada w...

Trzyletni program podwyżek dla nauczycieli

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876), w art. 9 ust. 2, zapisano, że kwota bazowa dla nauczycieli, na...

Zmiany w ocenie pracy nauczycieli i dyrektorów

Dnia 07.11.2017 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu...

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli

Należy zauważyć, że w chwili obecnej ocena nauczyciela jest dokonywana ... (...) na wniosek określonych podmiotów w Karcie Nauczyciela, natomiast nie ma związku z awansem....

Opieka na zdrowe dziecko

„Opieka nad dzieckiem dla nauczyciela. Jak przeliczyć nauczycielowi urlop z tytułu opieki nad dzieckiem np. dnia 24.11.2017 r. (piątek) nauczyciel ma 2 godz. lekcji...

Praca nauczycieli

"Czy istnieje podstawa prawna, która umożliwia prowadzenie w tej samej klasie jednego przedmiotu przez dwóch nauczycieli? Bez podziału na grupy np. jeden ma 3...

Na czym polega praca nauczycieli wspomagających?

„Jak powinna wyglądać praca no i jak kształtować się płaca nauczyciela wspomagającego stażystę? Na umowie mam 22 godziny.” Zgodnie wyrokiem NSA z dn. 01.10.2013 r.,...

Przepisy o awansie zawodowym nauczycieli w Sejmie

Wczoraj, 28 września, odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie ustawy o finansowaniu  o finansowaniu zadań oświatowych przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pisaliśmy już wcześniej (tutaj),...

Nowa organizacja roku szkolnego

Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego weszło w życie z dniem 01.09.2017 r. i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1...

Nagroda jubileuszowa nauczycieli

"Jeżeli nauczyciel jest na urlopie wychowawczym płatnym, macierzyńskim czy zwolnieniu lekarskim, to czy można wypłacić nagrodę jubileuszową, czy należy wypłacić jak wróci do pracy?...

Najnowsze artykuły