Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

Zmiany w dotowaniu placówek wychowania przedszkolnego

Delegacją ustawową do rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi...

Dotacje na podręczniki

Zgodnie z art. 54 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają...

Nowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

Uwaga samorządowcy: już od 2018 roku konieczne będzie podjęcie nowej uchwały dla zachowania możliwości kontroli wykorzystania dotacji udzielonej na nowy rok kalendarzowy. Z dniem 01.01.2018...

Nowa ustawa o finansowaniu oświaty

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych,...

Samorządy: forma zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół

W jakiej formie organ prowadzący powinien zatwierdzać arkusze organizacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych? Jaką rolę spełnia tu organ nadzorujący, a jakie kompetencje ma...

Dotacje z budżetu gminy dla uczniów

"Czy faktycznie od stycznia 2017 roku weszły zmiany, czyli koszty poniesione do chwili otrzymania dotacji z gminy nie mogą być pokryte, aby nie wystąpiła...

Samorządy: bezpłatny dowóz uczniów do szkół

W jakich sytuacjach przysługuje dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków? Od 01.09.2017 r. tak jak dotychczas gminy będą musiały zapewnić bezpłatny transport do ... (...) szkół...

List MEN do Samorządowców

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców. Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw, zakończył się pierwszy etap, zaplanowanego na pięć lat, wdrażania nowego...

Samorządy: pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny jako świadczenia socjalne gmin. Stypendium szkolne Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację...

Ruszyła nowa szkoła – ważne informacje

Wszystko co należy wiedzieć o nowym roku szkolnym 2017/2018. Przytaczamy wiele bardzo cennych i przydatnych informacji nie tylko dla rodziców. Przed nami nowy rok szkolny,...

Najnowsze artykuły