Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ferie zimowe 2018. Sprawdź dokładne terminy

Ferie zimowe 2018 to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez uczniów w roku szkolnym. Tradycyjnie terminy ferii zimowych w poszczególnych częściach kraju są różne,...

Praca szkół między świętami

"Czy w zimowej przerwie świątecznej szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić dzieciom opiekę? Jak to się ma do przepisów rozporządzenia MEN z dn. 11.07.2017 r.?" Przywołany...

Internet szerokopasmowy w szkołach

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to publiczna sieć telekomunikacyjna, za pomocą której ... (...) operator będzie dostarczał szkołom podstawowym, ponadpodstawowym i artystycznym, z wyłączeniem szkół dla...

Edukacja: czy lepsze wykształcenie opłaca się?

Za granicą dyplom wyższej uczelni przekłada się na wyższe zarobki, zmniejsza ryzyko bezrobocia, a w niektórych państwach ogranicza prawdopodobieństwo depresji. A jak to wygląda...

Uczniowie: wyrównywanie różnic programowych

Rozporządzenie MEN ... (...) w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej...

Nowe rozp.: ocenianie uczniów

Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, weszło w życie z dniem 01.09.2017 r. i stanowi wykonanie upoważnienia...

Zajęcia sportowe w szkołach

Organizacja grup: oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. W niniejszym rozporządzeniu, które obowiązuje od dnia...

Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – zmiany w przepisach

Powyższe zmiany wynikają z rozp. nowelizującego wydanego przez MEN dnia 11.08.2017 r. (Dz.U. poz. 1607) i mają na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do nowych...

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – nowe przepisy

Wydanie powyższego aktu wykonawczego jest związane ze zmianami w strukturze szkolnictwa wprowadzonymi na podstawie ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z...

MEN rozp.: indywidualny program lub tok nauki

Nowe rozporządzenie w sprawie zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. W dniu 01.09.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków...

Najnowsze artykuły