Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolnictwo podstawowe w raporcie GUS

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba szkół podstawowych zwiększyła się o 7,1%. Obserwuje się stały, choć nieznaczny, wzrost udziału szkół podstawowych prowadzonych przez...

Ferie zimowe w roku szkolnym 2018/2019 – sprawdź terminy

Najwcześniej rozpoczną je uczniowie już 14 stycznia. Niektórzy będą musieli poczekać do 24 lutego. Kiedy u Ciebie wypadają ferie zimowe? 14 stycznia – 27 stycznia ...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 13/13)

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 25.06.2018 r. wskazuje,...

CKE: Kto będzie zwolniony z egzaminu ósmoklasisty?

Z danego przedmiotu lub przedmiotów na egzaminie ósmoklasiści mogą być zwolnieni laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej lub laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub...

Sprawdź, kiedy odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią szkołom materiały do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego, matematyki i języków nowożytnych – angielskiego, francuskiego, niemieckiego,...

Szkoły: elektroniczne i mobilne legitymacje szkolne

Testy mLegitymacji dla uczniów Ministerstwo Cyfryzacji testuje, jak w szkolnej praktyce sprawdza się mLegitymacja, a resort edukacji przygotowuje przepisy, które umożliwią wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania...

Rusza kampania edukacyjna „Dobrze Cię widzieć”

Kampanię zainaugurowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości. Ambasadorem akcji jest Cezary Pazura. Aktor wystąpił w specjalnym spocie promującej akcje. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości...

Komunikat Rzecznika Praw Dziecka

„Pracownicy oświaty nie tylko przekazują wiedzę i kształtują kompetencje społeczne, często stają się również powiernikami młodych ludzi – ich przyjaciółmi i nierzadko jedynymi dorosłymi...

Dzieci wciąż bez rzecznika

To już druga taka sytuacja. Na wcześniejszym głosowaniu, które odbyło się w połowie września, żaden z kandydatów na RPD nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości...

Rządowa pomoc dla uczniów i ich rodziców

W poniedziałek, 17.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem...

Najnowsze artykuły