PPK: emerytury kapitałowe – jak wygląda nowy system dobrowolnego oszczędzania?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – nasz Ekspert, prawnik – Paweł Nowak przedstawia i ocenia najważniejsze założenia. W dniu 19.11.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda...

Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym?

Kodeks pracy nie reguluje kwestii spotkań i wyjazdów integracyjnych. Przede wszystkim należy zauważyć, że są one organizowane najczęściej poza godzinami pracy pracowników, w dni...

IKE, IKZE i PPK – zbyt drogie te fundusze?

Pod koniec roku rozpoczynają się kampanie promocyjne funduszy inwestycyjnych, by skłonić Polaków do uczestnictwa w IKZE oraz IKE. Zbyt wysokie prowizje w tych programach...

Przepisy płacowe dla pracowników niektórych państwowych jednostek ochrony zdrowia

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2241 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego został...

ZUS: Od 1 grudnia wystawiono już kilkaset tysięcy e-zwolnień

W pierwszy weekend powszechnego obowiązywania nowych zasad dotyczących wystawiania zwolnień lekarskich system informatyczny ZUS obsłużył 10,7 tys. e-ZLA. W poniedziałek  zaś lekarze wystawili prawie...

Ustawa o RDS – jednolita wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2232 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.11.2018 r., w załączniku do...

Bezrobocie w UE w październiku 2018

Stopa bezrobocia skorygowanego sezonowo w strefie euro (EA19) wyniosła 8,1% w październiku 2018 r. W stosunku do wrzesień 2018 r. wskaźnik ten nie zmienił...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1176) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 lutego 2019 r., wejdą w życie przepisy nowego rozp. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) z...

Urzędy pracy i pracodawcy o rynku pracy

Z powodu utrzymującej się na rekordowo niskim poziomie stopa bezrobocia w nowej sytuacji znalazły się urzędy pracy. Teraz zgłaszają się do nich pracodawcy, którzy...

Najnowsze artykuły