Wzrośnie renta socjalna

Komu przysługuje renta socjalna? Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita...

Od 2019 r. wypłata pensji do rąk własnych tylko na wniosek pracownika

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1...

Ulgi w spłacie należności i umorzenia składek KRUS

Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie (tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), lub z tytułu nie opłaconych w terminie...

Ochrona danych osobowych w oświacie i nie tylko

„W jakim zakresie RODO będzie obowiązywać w przedszkolu niepublicznym? Co dyrektor musi wiedzieć i jakie działania podjąć?” Już niebawem, bo od 25.05.2018 roku zacznie ... (...)...

MRPiPS: wsparcie dla niepełnosprawnych

Wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. to ponad 16,05 mld zł. Pomoc udzielana jest w różnej formie: zasiłków, świadczeń, dotacji, miejsc...

GUS ujawnił ciekawe dane

276 proc. PKB, czyli niespełna 5 bln zł - tyle wynoszą zobowiązania emerytalno-rentowe państwa wobec obywateli. Chociaż wartość szokuje, to nie ma praktycznie żadnego...

E-zwolnienia wejdą w późniejszym terminie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że przesunięcie terminu wprowadzenia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi...

Instytuty badawcze – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2018 r. pod pozycją 736 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.03.2018 r., w załączniku do...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 39,80 zł, czyli o 0,84%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017...

Znamy koszty reformy emerytalnej w latach 2014–2017

Zgodnie z komunikatem koszty reformy emerytalnej w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł. Z uwagi na postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026...

Najnowsze artykuły