Czasowa niezdolność do pracy a wynagrodzenie

Czy w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownikowi przysługuje wynagrodzenie? Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy określone zostały...

Tarcza antykryzysowa – odpowiadamy na pytania o zwolnienie z ZUS

Wielu przedsiębiorców chce skorzystać z pomocy oferowanej przez państwo w ramach Tarczy antykryzysowej. Jednak przedarcie się przez jej uregulowania nie jest łatwe. Dlatego z...

W 2020 roku nie będzie okna transferowego ZUS-OFE

Odwołanie okna transferowego w bieżącym roku przewiduje art. 31ze ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

Świadczenia na ochronę etatów oraz na dofinansowanie wynagrodzeń – co przewidują przepisy?

Od dnia 31 marca br. obowiązują nowe regulacje wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wielu przedsiębiorców musi niemal z dnia na dzień zawiesić działalność gospodarczą, w związku z nieosiąganiem przychodów. Problem pojawia się jednak...

Czy w związku z koronawirusem pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Epidemia koronawirusa jest bezpośrednią przyczyną utraty przez wielu przedsiębiorców przychodów. Brak płynności finansowej, konieczność zamknięcia zakładu pracy są powodami, dla których pracodawcy decydują się...

Ustawa antykryzysowa COVID-19 – podstawowe informacje prawne

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

Odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców wykonujących transport drogowy

W Monitorze Polskim z dnia 27 marca 2020 r. pod pozycją 328 opublikowano obwieszczenie MI z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych...

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Wypadki przy pracy w 2019 roku – dane GUS

W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba...

Najnowsze artykuły