BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Z dniem 10.08.2018 r. wejdą w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRiF z dn. 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...

BHP w odlewniach metali – nowe przepisy wykonawcze

17Wydanie nowego aktu wykonawczego zostało podyktowane koniecznością dostosowania przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników do aktualnych warunków wykonywania pracy w odlewniach metali, ukształtowanych...

Praca zimą – napoje i posiłki profilaktyczne

We wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1...

Uprawnienia specjalisty ds. BHP

„Sprawa dotyczy wskazanego w rozporządzeniu w sprawie służby bhp rocznego stażu dającego uprawnienia specjalisty ds. BHP w kontekście zatrudnionego przeze mnie pracownika. Czy pracownik...

Doprecyzowanie zasad prewencji wypadkowej

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw. Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez...

Którym pracownikom przysługuje dofinansowanie na zakup okularów?

Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu ... (...) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zgodnie...

Ustawa wypadkowa – nowy tekst jednolity

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 4 nowelizacji uchwalonych w okresie od września 2016 r. (Dz.U. poz. 1807) do maja 2017 r....

Wypadki przy pracy w I półroczu 2017 r.

Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Odnośne obwieszczenie Prezesa PKN z dn. 17.07.2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 23.08.2017 r. pod pozycją...

Zasady BHP przy piaskowaniu

"Poszukuję informacji na temat warunków technicznych i zasad bezpieczeństwa dotyczących piaskowania elementów metalowych. Proszę o wskazanie miejsc gdzie mogę takie przepisy i zasady znaleźć?" Odpowiadając...

Najnowsze artykuły