Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym?

Kodeks pracy nie reguluje kwestii spotkań i wyjazdów integracyjnych. Przede wszystkim należy zauważyć, że są one organizowane najczęściej poza godzinami pracy pracowników, w dni...

Przepisy płacowe dla pracowników niektórych państwowych jednostek ochrony zdrowia

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2241 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego został...

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

W ramach rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek pieniężny lub czas wolny. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek...

Zakazy pracy w godzinach nadliczbowych

Przepisy Kodeksu pracy przewidują w określonych przypadkach zakazy pracy w godzinach nadliczbowych. Należy zauważyć, że przepisu art. 151 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy, dot....

Kiedy upłynie okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z przepisem art. 34 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie...

Minimalne wynagrodzenie za pracę – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2018 r. pod pozycją 2177 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego...

Umowy terminowe zmieniają się automatycznie w bezterminowe

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy z 2016 roku ograniczona została możliwość zawierania okresowych umów o pracę maksymalnie do 33 miesięcy lub 3 umów. W...

Ponowne zatrudnienie pracownika na czas określony

„Czy można ponownie zatrudnić pracownicę na umowę na czas określony (od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.) po ustaniu zatrudnienia 31.01.2018 r.? Przebieg wcześniejszego zatrudnienia...

Kodeks pracy – zmiany od 2019 r. wynikające z reformy prawa związkowego

Wspomniana nowelizacja dotyczy przede wszystkim ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, ze zm.), zwanej...

Dłuższe urlopy ojcowskie?

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miałby trwać cztery miesiące i gwarantowałby prawo do pobierania odpłatności w wysokości 80 proc. ostatnich...

Najnowsze artykuły