Rada Rodziny

Do zadań Rady Rodziny należeć będzie m.in.: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny; opracowanie kierunków działań, których...

Zwolnienie od pracy pracownika – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy bez?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany...

Przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2019 r. pod pozycją 2308 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 30.10.2019 r., w załączniku do którego został...

PPK: adres e-mail i numer telefonu można przekazać wybranej instytucji finansowej

Pracodawca ma obowiązek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej...

Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2019 r. pod pozycją 2136 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do...

Niedziele handlowe w 2020 roku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z...

Uczniowie: Ukończona nauka, a staż urlopowy i staż pracy

Ukończenie szkół wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. ...   (...) Nie. Według powszechnych przepisów prawa pracy jedynie do stażu urlopowego, a...

Na jakich zasadach pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

Zgodnie z uregulowaniami pracownik ponosi dwa rodzaje odpowiedzialności majątkowej wobec pracodawcy – odpowiedzialność na zasadach ogólnych oraz odpowiedzialność za mienie powierzone. Rozgraniczenie obu rodzajów...

Urlop okolicznościowy – kiedy i w jakim wymiarze przysługuje?

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów...

Dokumentowanie chorób zawodowych – nowela rozporządzenia

Dnia 13 listopada br. wejdą w życie zmiany do rozp. MZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i...

Najnowsze artykuły