Czasowa niezdolność do pracy a wynagrodzenie

Czy w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownikowi przysługuje wynagrodzenie? Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy określone zostały...

Świadczenia na ochronę etatów oraz na dofinansowanie wynagrodzeń – co przewidują przepisy?

Od dnia 31 marca br. obowiązują nowe regulacje wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wielu przedsiębiorców musi niemal z dnia na dzień zawiesić działalność gospodarczą, w związku z nieosiąganiem przychodów. Problem pojawia się jednak...

Czy w związku z koronawirusem pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Epidemia koronawirusa jest bezpośrednią przyczyną utraty przez wielu przedsiębiorców przychodów. Brak płynności finansowej, konieczność zamknięcia zakładu pracy są powodami, dla których pracodawcy decydują się...

Ustawa antykryzysowa COVID-19 – podstawowe informacje prawne

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2020 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2020 r., w załączniku do...

Główne założenia „Tarczy antykryzysowej” dla pracodawców i pracowników”

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj przepisy tzw. "Tarczy antykryzysowej". Główne założenia pakietu dla przedsiębiorców i pracowników to: pokrycie przez państwo składek do ZUS przez 3...

Rejestracja w urzędzie pracy – komunikat MRPiPS

Resort pracy wydał komunikat dla Urzędów Pracy, dotyczący rejestracji w up. W odniesieniu do pytań związanych z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego...

Zagrożone funkcjonowanie przedszkoli w czasie epidemii. Jest interwencja władz

„Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Muszę jednak dopytać o szczegóły, gdyż nie jest ona dla mnie jasna. Nie jestem prawnikiem, nie chcę polemizować, lecz zrozumieć....

Najnowsze artykuły