MRPiPS: klasyfikacja umów cywilnoprawnych dla celów składkowych

Właścicielka szkoły językowej odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nakazał jej zapłacić za ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez nią lektorów języka angielskiego oraz...

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych – nowy jednolity tekst

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 października 2018 r. pod pozycją 1915 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.09.2018 r., w załączniku do...

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 3 października br. weszły w życie przepisy nowego aktu wykonawczego, jakim jest rozp. MNISW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie...

PIP: Zaległości urlopowe w samorządach

Z danych PIP wynika, że łączna liczba zaległości urlopowych stwierdzonych w trakcie kontroli jednostek samorządowych wyniosła ponad 12,3 tysięcy dni. Ujawnione zaległości dotyczyły łącznie...

Nowe wzory informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON

Z dniem 1 października br. weszły w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia...

Deklaracje składane PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Dnia 1 października br. weszły w życie zmiany do rozp. MRPIPS z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi...

Nowe wzory informacji o zatrudnianiu, kształceniu lub o działalności na rzecz niepełnosprawnych

Z dniem 1 października 2018 r. weszły w życie przepisy nowego aktu wykonawczego, czyli rozp. MRPIPS z dnia 27 września 2018 r. w sprawie...

Minimalna płaca zasadnicza dla profesora uczelni publicznej

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2018 r. pod pozycją 1838 opublikowano rozp. MNISW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości...

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w budżetówce – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 października 2018 r. pod poz. 1872 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.09.2018 r., w załączniku do...

Wysokość odprawy pośmiertnej

W myśl przepisu art. 93§1 Kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku...

Najnowsze artykuły