Eurostat: Bezrobocie w Unii w sierpniu 2018 r.

Sezonowa stopa bezrobocia w strefie euro (EA19) wyniosła 8,1% w sierpniu 2018 r., W porównaniu z 8,2% w lipcu 2018 r. i z 9,0%...

GUS: Stopa bezrobocia na poziomie 5,8%

5,8% tyle wyniosło bezrobocie w sierpniu w Polsce - jak informuje Główny Urząd Statystyczny. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2018 r. spadła o 15,9%...

Ustawa o rynku pracy zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiany dotyczyć będą osób bezrobotnych, urzędów pracy oraz pracodawców. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przepisy nowej ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019...

Zarobki Polaków za granicą

Tylko w sześciu krajach członkowskich Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie prawie 72 mld złotych, podczas gdy w...

Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce

W 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet o 18,5%. Jako przykład GUS podaje przeciętne miesięczne wynagrodzenie...

Rośnie liczba zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na wykonywanie...

GUS: Popyt na pracę

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 164,7...

Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8%

Liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 959,5 tys. i w porównaniu z lipcem spadła o 2,2 tys. osób tj. o 0,2%. To o 176,6 tys....

Bezrobocie w sierpniu na poziomie 5,8%

MRPiPS poinformowało, że według szacunków resortu w sierpniu br. stopa bezrobocia wg  wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt....

Bezrobocie w strefie euro w lipcu na poziomie 8,2%

Stopa bezrobocia skorygowana sezonowo w strefie euro (EA19) wyniosła w lipcu 2018 r. 8,2%. Jest to najniższa stopa odnotowana w strefie euro od listopada...

Najnowsze artykuły