Pomoc społeczna – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1507 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1499 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do...

Promocja zatrudnienia – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1482 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do...

Kodeks postępowania cywilnego – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 sierpnia 2019  r. pod pozycją 1460 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 19.07.2019 r., w załączniku do...

Postępowanie egzekucyjne w administracji – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1438 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.06.2019 r., w załączniku do...

Czas pracy kierowców – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2019 r. pod pozycją 1412 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najnowsza wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. pod pozycją 1352 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2019 r., w załączniku do...

Instytuty badawcze – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. pod pozycją 1350 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.06.2019 r., w załączniku do...

Państwowa Inspekcja Pracy – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lipca 2019 r. pod pozycją 1251 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.06.2019 r., w załączniku do...

Krajowy Rejestr Karny – ogłoszono nową wersję przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2019 r. pod pozycją 1158 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły