Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2019 r. pod pozycją 553 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2019 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do...

Przepisy samorządowe – aktualne teksty ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. oraz z dnia 18 marca br. opublikowano obwieszczenia obejmujące nowe jednolite teksty ustaw z zakresu...

Kodeks spółek handlowych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. pod poz. 505 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lutego 2019 r. w...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku

Określone jest jako najniższa wysokość kwoty, którą należy wypłacić pracownikowi pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak niekoniecznie musi być to równoznaczne z wysokością...

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2019 r. pod pozycją 409 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do...

Związki zawodowe – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2019 r. pod pozycją 263 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do...

Rozwiązywanie sporów zbiorowych – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 stycznia 2019 r. pod pozycją 174 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do...

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 56 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 07.12.2018 r., w załączniku do którego został...

Koniec z opłatami za pobyt przy łóżku dziecka w szpitalu

Rodzice i opiekunowie nie będą ponosić żadnych opłat z wyłączeniem kosztów bezpośrednich, takich jak: posiłki wydawane rodzicom, użytkowanie pościeli oraz korzystanie z dodatkowego łóżka...

Najnowsze artykuły