Ustawa o RDS – jednolita wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2232 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.11.2018 r., w załączniku do...

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2018 r. pod pozycją 2206 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do...

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 listopada 2018 r. pod pozycją 2170 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.10.2018 r., w załączniku do...

Ustawa o zawodzie felczera – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2018 r. pod pozycją 2150 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.10.2018 r., w załączniku do...

Ustawa antyalkoholowa – jednolita wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2018 r. pod pozycją 2137 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.10.2018 r., w załączniku do...

Dokumentacja pracownicza – rejestr przechowawców akt

„Prowadzę biuro rachunkowe - jednoosobowa działalność gospodarcza - rozliczająca różne podmioty. Czy muszę rejestrować się do "Rejestru przechowawców"? Nadmieniam, że między innymi prowadzę kadry...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 listopada 2018 r. pod pozycją 2107 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.10.2018 r., w załączniku do...

Kodeks postępowania administracyjnego – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2018 r. pod pozycją 2096 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do...

Nowe kadry pracownicze 2019

Na czym będzie polegać elektroniczne prowadzenie akt osobowych pracownika? Wystąpi konieczność aktualizowania programów kadrowo-płacowych w firmach. Jakich zmian możemy się spodziewać – wyjaśnia nasz...

Ustawa o spółdzielniach rolników – nowy akt prawny

Dnia 1 grudnia br., z jednym wyjątkiem, wejdą w życie przepisy nowego aktu prawnego, jakim jest ustawa z dnia 4 października 2018 r. o...

Najnowsze artykuły