Ustawa o zwolnieniach grupowych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 października 2018 r. pod pozycją 1969 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do...

Emerytury pomostowe – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2018 r. pod pozycją 1924 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.09.2018 r., w załączniku do...

Zasady zatrudniania skazanych – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2018 r. pod pozycją 1887 opublikowano obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości (MS) z dn. 18.09.2018 r., w załączniku do...

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe – ogłoszono nowy wykaz

Zgodnie z przepisami nowej – obowiązującej od dnia 1 października br. - ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym...

Konkurs na dyrektora instytucji kultury – zmiana od stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych...

Renta socjalna dla doktorantów – nowela wynikająca z nowych przepisów o szkolnictwie wyższym

Od 1 października br. obowiązują przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668),...

Działalność lecznicza – zmiany wprowadzone ustawą o zarządzie sukcesyjnym

Z dniem 25 listopada br. wchodzą w życie przepisy nowego aktu prawnego, jakim jest ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym...

Promocja zatrudnienia – nowela wynikająca z nowych przepisów o szkolnictwie wyższym

Od dnia 1 października br. obowiązuje – z określonymi wyjątkami – nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym...

Ustawa chorobowa – zmiany wprowadzone przepisami o zarządzie sukcesyjnym

Z dniem 25 listopada 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U....

System ubezpieczeń społecznych – zmiany wynikające z ustawy o zarządzie sukcesyjnym

Z dniem 25 listopada br. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U....

Najnowsze artykuły