Fundusz Solidarnościowy – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1787 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do...

Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1790 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2020 r., w załączniku do...

Ochrona danych osobowych u pracodawców i w poradniach – aktualne przepisy

Pracownikowi z niepełnosprawnością przysługują określone uprawnienia, wskazane przede wszystkim w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przykładowo jego czas pracy...

Kodeks cywilny 2020 – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r. pod pozycją 1740 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do...

Kodeks postępowania cywilnego 2020 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2020 r. pod pozycją 1575 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1359 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Instytuty badawcze – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1383 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Kodeks karny 2020 – ogłoszono jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1444 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Postępowanie egzekucyjne w administracji – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1427 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do...

Prawo budowlane – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1333 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.07.2020 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły