Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2017 r.

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w I kw. 2018 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.

O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. emeryturę złoży po tej dacie....

Rada Dialogu Społecznego o reformie emerytalnej

Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, zaprezentowała podsumowanie wprowadzonej w październiku ustawy przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. „Naszym nowatorskim...

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych obniżył się o 1,57%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

MRPiPS: Na emeryturę przechodzą nieaktywni zawodowo

Od początku września do 24 listopada br. ZUS wydał już prawie 332,4 tys. decyzji dotyczących świadczeń z tzw. ustawy wiekowej. Tym samym już wydano...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kwartał 2017 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota...

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2017 roku

Jak wynika z komunikatu, kwoty te wyniosły odpowiednio: 35 522,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017...

Zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur

  Podstawowym celem ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego...

Kolejni oszuści podszywają się pod ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły w ostatnim czasie informacje od klientów, o rzekomych telefonach od pracowników ZUS, którzy proponują spotkania w sprawie dziedziczenia składek...

Najnowsze artykuły