SN zinterpretował, co oznacza „korzystniejsza wysokość emerytury”

W dniu 23 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (III UZP 9/18) stanowiącą, że „wysokość emerytury ustalonej zgodnie z...

PPK – częściowa wypłata w przypadku poważnego zachorowania

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika...

PPK – zasady wypłaty przez uczestnika zgromadzonych środków w ratach

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK może nastąpić na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku...

Kiedy uczestnik może wypłacić środki zgromadzone na rachunku PPK?

Najważniejszym sposobem wycofania środków zgromadzonych na rachunku PPK jest wypłata - dokonywana na wniosek uczestnika PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej...

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do PPK

Dotychczasowe przepisy określające limit dla wpłat na pracownicze plany kapitałowe, czyli limit do wysokości 30-krotności średniego wynagrodzenia, okazały się szczególnie trudne do stosowania. Limit...

PPK – jakie są zasady wypłaty świadczenia małżeńskiego?

Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Wysokość raty świadczenia małżeńskiego odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek...

PPK – w jakich przypadkach zgromadzone środki mogą być wypłacone w formie świadczenia małżeńskiego?

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a dokładniej mówiąc przepisem art. 97 ust. 1 pkt. 1, wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK...

Już 51,4 tys. wniosków o świadczenie „Mama 4+

Program „Mama 4+” wszedł w życie 1 marca br. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które urodziły, wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci,...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2018 rok

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 rok wyniósł 109,20% i był wyższy od wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r. o...

Od 1 czerwca wzrosną limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2019 r. wyniosło 4950,94 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 87,20 zł. Oznacza to, że kwoty...

Najnowsze artykuły