Nowy jednolity tekst ustawy emerytalnej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2018 r. do września 2019 r. przepisów ogłoszonych przed...

Trzynasta emerytura: ile będzie kosztowała, kto otrzyma?

Dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Trzynasta emerytura po raz pierwszy trafiła do kieszeni emerytów w 2019...

Emerytury i renty: Ile można dorobić na emeryturze pomostowej?

„Zarobek na PDO. Czy i ile można dorobić na emeryturze pomostowej do czasu otrzymania emerytury właściwej?” Emeryturę pomostową otrzymują mężczyźni już po ukończeniu 60 lat,...

Zmiana numerów rachunków SKOK – informację trzeba przekazać do ZUS

Jak informuje ZUS, wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce Zakładu, przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE...

Od marca emerytury w górę

W marcu 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1200 zł, a świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł...

Emerytury i renty w górę – rząd przyjął projekt ustawy

W 2020 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na: podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z...

Emeryci co rok otrzymają trzynastą emeryturę

Rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Trzynasta emerytura po raz pierwszy trafiła do kieszeni...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2019 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest niższy o 1,4%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Waloryzacja 2020 r.: najniższe emerytury i renty wzrosną o 9,09%

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz....

Trzynasta emerytura co rok z urzędu – jest już projekt ustawy

Projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku,...

Najnowsze artykuły