Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) prawo do renty socjalnej...

Emerytura dla matek z czwórką dzieci od 1 marca 2019 r.

Kto otrzyma świadczenie? Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Świadczenie będzie można przyznać: matkom, które urodziły i...

Od marca 2019 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia...

Rekordowe tempo wysyłki PIT

Już 12 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał ostatnią partię blisko 354 tys. dokumentów PIT. Oznacza to, że dotrą one do klientów ZUS do najbliższego...

KRUS rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r.

Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty...

Od marca 2019 r. wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego dla emerytów

Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 stycznia 2019 r. (M.P. poz. 133) ryczałt energetyczny od marca...

Odprawa emerytalna i świadectwo pracy

„Czy pracownikowi, który przechodzi na emeryturę i została wypłacona odprawa emerytalna w świadectwie pracy należy to odnotować? Jeśli tak, to w którym miejscu?” Tak. Pracownik,...

ZUS wysyła PIT-y

Co roku, w drugiej połowie stycznia, ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Właśnie rozpoczęła się tegoroczna wysyłka, która potrwa do połowy...

Emerytura dla matek coraz bliżej

Zgodnie z projektem ustawy rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie można przyznać: matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, albo ojcu, który...

Rządowy portal o PPK

8 stycznia uruchomiona została specjalna strona internetowa o PPK oraz infolinia. Odpowiedzialny za nią jest Polski Fundusz Rozwoju, instytucja która wdraża Pracownicze Plany Kapitałowe. Przypomnijmy, że...

Najnowsze artykuły