Ulgi w spłacie należności i umorzenia składek KRUS

Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie (tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), lub z tytułu nie opłaconych w terminie...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 39,80 zł, czyli o 0,84%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017...

Rolnik zapłaci składki ubezpieczeniowe za pracownika sezonowego

Najważniejsza zmiana zaproponowana w nowelizacji dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do...

Obowiązki płatnika składek w zakresie przechowywania dokumentacji ubezpieczonego

Najwięcej zmian wspomniana powyżej ustawa wprowadza do ustawy – Kodeks pracy. Modyfikacje dotyczące tego aktu prawnego zostaną szerzej przedstawione w odrębnym tekście. Jednocześnie korekt legislacyjnych...

Od 1 kwietnia 2018 r. obniżeniu ulega stopa procentowa składki wypadkowej

Zmiany w zakresie wysokości składki wypadkowej wprowadza rozp. MPiPS z dn. 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków...

Nowe zaświadczenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że przedsiębiorcy-płatnicy składek mogą otrzymać w oddziałach ZUS 3 rodzaje zaświadczeń: 1. Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca jest w bazie ZUS, jako...

Wysokość składek ubezpieczeniowych rolników po waloryzacji 2018

Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie od II kw. br.: ...

Rolnik zatrudniający pomocnika będzie musiał opłacić składki ubezpieczeniowe

Najważniejsza zmiana zaproponowana w nowelizacji dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Pozostałe regulacje odnoszą się do wyboru członków do...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za IV kwartał 2017 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. poz. 1778, z późn....

Doradca płatnika składek w ZUS

W czym pomoże doradca? Doradca płatnika składek udzieli Ci wsparcia w temacie ubezpieczeń i składek. Odpowie też na wszystkie pytania dotyczące obowiązków związanych z prowadzeniem...

Najnowsze artykuły