Zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie, z jednym wyjątkiem, zmiany w przepisach wykonawczych określających wzory dokumentów stosowane w zakresie ubezpieczeń społecznych. Powyższa...

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2020 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 21.01.2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym...

Wzrosła składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w...

ZUS poinformuje przedsiębiorców o rozliczeniu e-składki

Z listu przekazanego przez ZUS każdy przedsiębiorca dowie się, czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też ma nadpłatę lub niedopłatę. W...

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2019 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy...

Mała działalność gospodarcza (MDG) – jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na styczeń 2020...

Jak informuje ZUS, w kalkulatorze wprowadzone zostały zmiany niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., takie jak: obowiązujący...

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2020 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) podstawą wymiaru składki...

Uwaga przedsiębiorcy! – Mały ZUS trzeba zgłosić do 8 stycznia

Nowelizacja uchwalona przez Sejm w dniu 12 grudnia poszerza rozwiązania tzw. „Małego ZUS-u” wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców...

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w I kw. 2020 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc: rolnika, małżonka, domownika – wynosi 42 zł miesięcznie, z tym że jeżeli rolnik,...

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT...

Najnowsze artykuły