Od 1 stycznia 2018 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn....

Od 1 stycznia 2018 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1477 zł miesięcznie, czyli 71 zł więcej niż w 2017...

Żłobki po nowemu od nowego roku

Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, jednym z ważnych lub bardzo ważnych powodów, dla których Polacy rezygnują z dzieci są trudności w pogodzeniu...

Rośnie liczba elektronicznych zwolnień lekarskich

ZUS zauważa rosnące zainteresowanie udostępnioną funkcją. Rośnie też liczba elektronicznych zwolnień lekarskich podpisywanych nową metodą. Nowe rozwiązanie uzyskało pozytywną opinię środowiska lekarskiego i było...

Senat za zwiększeniem wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

Nowelizacja przewiduje, że zostanie zwiększony dostęp do świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzięki zwiększeniu wymiaru finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki...

Od 1 stycznia zmiany w 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za...

Wsparcie funduszy unijnych – 73 mln zł na realizację projektu POZ+

28 listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację projektu pilotażowego pn. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 21 listopada 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 1112) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Od 1 grudnia lekarze mogą korzystać z bezpłatnego certyfikatu ZUS do podpisania e-ZLA

Na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać i wysłać do ZUS elektroniczne zwolnienia lekarskie. Mogą do tego...

Prezydent podpisał ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej

Wdrożenie rozwiązań ustawy ma zwiększyć rolę profilaktyki, edukacji zdrowotnej i personelu medycznego POZ oraz pozwolić na realizację kompleksowej i holistycznej podstawowej opieki zdrowotnej, ukierunkowanej...

Najnowsze artykuły