Bezpiecznie w placówkach dla seniorów. Zasady działania w czasie pandemii

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowali zaktualizowane instrukcje i rekomendacje dla placówek usług opiekuńczych. Celem zasad jest ograniczenie ryzyka wystąpienia...

Fundusz Solidarnościowy – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1787 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do...

Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu...

Koniec z wyliczaniem zasiłków?

ZUS planuje dużą zmianę w zasadach rozliczania przez przedsiębiorców płacących składki za około 16 mln pracowników, zleceniobiorców. Jak informuje "Rzeczpospolita" ZUS planuje pełną automatyzację pobierania...

Realizacja Polskiego Bonu Turystycznego sukcesem

Sama idea wprowadzenia Polskiego Bonu Turystycznego i zrealizowanie go w takich zakresie jak obecnie jest ogromnym sukcesem - oceniła w wywiadzie dla Money.pl profesor...

Świadczenia przedemerytalne – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2020 r. pod pozycją 1725 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do...

Zmiany w zasiłkach w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w...

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób...

Budżet gospodarstw domowych w 2019 roku – dane GUS

W roku 2019 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i w porównaniu z rokiem poprzednim również nieco...

Wydatki na świadczenie rodzinne i 500+ w 2019 roku

Świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500 plus” Program „Rodzina 500+” to świadczenia przyznawane w 2019 roku na dzieci w rodzinach naturalnych (od 1 lipca na...

Najnowsze artykuły