ZUS: Od 1 grudnia wystawiono już kilkaset tysięcy e-zwolnień

W pierwszy weekend powszechnego obowiązywania nowych zasad dotyczących wystawiania zwolnień lekarskich system informatyczny ZUS obsłużył 10,7 tys. e-ZLA. W poniedziałek  zaś lekarze wystawili prawie...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1176) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Ustawa o świadczeniach rodzinnych – nowy tekst jednolity

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952), w...

Pracodawcy: Odpisy na ZFŚS

„Pracodawca chce wesprzeć dodatkowo fundusz ZFŚS dedykując środki w postaci dodatkowego odpisu tylko na dofinansowanie zakupu kart sportowych dla chętnych pracowników. Może to być...

Pracodawcy: Dofinansowanie ZFŚS

Podstawowym aktem prawnym jest ... (...) ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pytanie, z którym zwraca się Czytelnik nie jest do końca czytelne. Niemniej jednak udzielając...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o e-skierowaniu

Doprecyzowanie przepisów dotyczących e-skierowania Modyfikacja przepisów dotyczących wystawiania i realizowania e-skierowań oraz korzystania z nich przez pacjentów obejmuje przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w...

O ile wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne?

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1583 zł miesięcznie, czyli 106 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

Już prawie co drugie L4 wystawiane jest elektronicznie

145,6 tys. lekarzy jest uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, z których blisko 105 tys. ma już elektroniczny profil niezbędny do wystawiania e-ZLA. Spośród 2,6...

Wynagrodzenie pracowników socjalnych – wsparcie dla gmin

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, także w zakresie wynagrodzenia pracowników, należy do zadania własnego gminy. Nie mniej...

50 mln zł dla lekarzy POZ w związku z wprowadzeniem e-zwolnienia.

NFZ dofinansuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia, np. dla asystentów medycznych. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36 400 zł,...

Najnowsze artykuły