Wzrośnie renta socjalna

Komu przysługuje renta socjalna? Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita...

MRPiPS: wsparcie dla niepełnosprawnych

Wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. to ponad 16,05 mld zł. Pomoc udzielana jest w różnej formie: zasiłków, świadczeń, dotacji, miejsc...

E-zwolnienia wejdą w późniejszym terminie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że przesunięcie terminu wprowadzenia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi...

Ustawa wprowadzająca e-recepty podpisana przez Prezydenta

Celem ustawy jest wdrożenie e-recepty – jednej z kluczowych e-usług, stanowiącej element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, odbywającego się w ramach projektu „Elektroniczna...

RPO apeluje o usprawnienie wypłat świadczeń rodzinnych objętych koordynacją UE

RPO w liście do minister Elżbiety Rafalskiej napisał, że dostaje liczne skargi na długotrwałość postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz...

500+ do zwrotu

Ze sprawozdań z realizacji zadań przez gminy z zakresu świadczenia wychowawczego 500 + przekazywanych do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wynika że: w...

Alimenty natychmiastowe – nowa propozycja resortu sprawiedliwości

- Przygotowane zmiany mają poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do konfliktu. Procedury trwały latami, a dzieci...

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

„Postanowieniem sądu zostało przyznane opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat...

Rzecznik upomina się o świadczenia dla wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnością

Komisja pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw. Dotyczy ona m.in. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r.,...

Najnowsze artykuły