Wsparcie dla kombatantów – nowe przepisy od 2019 roku

Większe wsparcie dla poszczególnych grup objętych prawem kombatanckim, zarówno w wymiarze finansowym, jak i świadczeń rzeczowych, ograniczanie barier administracyjnych – zakłada projekt nowelizacji ustawy...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 112,73 zł, czyli o 2,4%. W stosunku do analogicznego kwartału 2017...

Rodzina 500+: już można składać wnioski o świadczenie

Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć online wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek będzie można...

Od 1 października wzrosną zasiłki z pomocy społecznej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn....

Od 1 października 2018 r. asystent medyczny wystawi e-zwolnienie

Od 1 października 2018 r. asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach...

Świadczenia 300+ trafiają już do wnioskodawców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w programie Dobry Start - tzw. 300+ - zostało już zgłoszonych 730,7 tys. wniosków. Najwięcej wniosków zgłoszono...

W jakich przypadkach przysługuje zasiłek opiekuńczy z ZUS-u?

Zasiłek opiekuńczy jest to szczególnego rodzaju świadczenie przyznawane ubezpieczonemu w przypadku zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym,...

300+: Ruszył nabór wniosków

W sobotę 1 lipca ruszył nabór wniosków w programie "Dobry start" zwanym 300+. Dzięki programowi rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Świadczenie...

Jeśli nie renta rodzinna to co?

Przepisy regulujące zasady przyznawania renty rodzinnej zawarte są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...

Internetowe Konto Pacjenta – szybki dostęp do danych medycznych

Dzięki wprowadzanym zmianom pacjenci zyskają w jednym miejscu dostęp do informacji dotyczących m.in.: wystawionych oraz zrealizowanych recept i skierowań, wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej, złożonych...

Najnowsze artykuły