Zmiany w dokumentacji medycznej pracowników

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 05.10.2018 r. ustawę z dn. 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2018 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, wyniosło w III kw. br. 4822,83 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 9,99 zł, czyli...

MRPiPS: wzrasta dzietność w Polsce

14,1% - o tyle wzrósł wskaźnik dzietności w województwie wielkopolskim od 2015 do 2017 r. Dane procentowe niewiele jednak mówią. Twarde statystyki są takie...

Ulga rehabilitacyjna a wydatki na suplementy diety

Niepełnosprawny podatnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć...

TK powinien anonimizować wyroki w Dzienniku Ustaw

Stanowisko RPO podziela Urząd Ochrony Danych Osobowych. Publikowane wyroki ze skarg konstytucyjnych nie powinny zawierać nazwisk wnioskodawców. Zdaniem UODO nie trzeba nawet zmieniać ustawy...

Zasiłek chorobowy z ZUS

„Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pracuję, a w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i chce złożyć wypowiedzenie. Czy po ustaniu...

RPP za utrzymaniem powszechnego obowiązku szczepień

W opinii Rzecznika szczepienia, bezsprzecznie będące jednym z największych odkryć medycyny, stanowią najskuteczniejsze narządzie zwalczania chorób zakaźnych. W krajach stosujących je powszechnie, choroby będące...

Asystent medyczny wystawi e-zwolnienie za lekarza

Zgodnie z nowymi regulacjami lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika...

MRPiPS: pomoc dla 3 milionów uczniów

Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51% online, a ponad 2,96 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Jak informuje...

„Mama 4+” nowy program pomocowy rządu

Resort rodziny przedstawił program wsparcia dla rodziców „Mama 4+”. Program ma zapewnić pomoc matkom i ojcom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie...

Najnowsze artykuły