Od 1 stycznia 2020 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn....

Od 1 stycznia 2020 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1830 zł miesięcznie, czyli 247 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

500+ i inne świadczenia dla rodzin w 2018 roku

Świadczenia wychowawcze Świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł, wypłacanym w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, objęto w 2018 r. przeciętnie miesięcznie 3,6 mln dzieci...

Zasiłki i świadczenia rodzinne w 2018 roku

Świadczenia rodzinne W 2018 r. na świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 10,0 mld zł. Ze...

Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 r.

Świadczenia rodzinne W 2018 r. na świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 10,0 mld zł. Ze...

SN: ZUS może żądać od pracodawcy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków chorobowych

W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni...

OPS i pomoc społeczna: Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy

„Gmina posiada dwóch zameldowanych na jej terenie mieszkańców, którzy przebywają odpowiednio pierwszy z nich w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez organizację pozarządową, mieszkanie to działa...

Fundusz socjalny w zakładzie pracy

„Czy poprawny i nie dyskryminujący małżeństw jest taki zapis regulaminu: - "W przypadku zatrudnienia małżeństw stosuje się ogólne zasady wypłacania świadczeń. Jeżeli na wniosek...

Ponad 25 mln elektronicznych zwolnień lekarskich

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze tylko w szczególnych przypadkach mogą wystawiać papierowe zwolnienia lekarskie, wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego, np. w...

500+ jeszcze przed świętami?

Innego zdania jest resort rodziny, który twierdzi, że dla znacznej grupy polskich rodzin świadczenia z różnych systemów wsparcia materialnego, w szczególności programu „Rodzina 500+”,...

Najnowsze artykuły