Świadczenie postojowe – pomoc dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Czym jest świadczenie postojowe? Jest to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie z 11 marca 2020 r . w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Koronawirus: wyższy zasiłek chorobowy dla rolnika

Jednocześnie wprowadzona została wyższa stawka zasiłku chorobowego. Jest to wzrost do 150% poprzedniego poziomu za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Minister Jan...

Kwarantanna – pomoc państwa dla osób w odosobnieniu

Resort pracy i pomocy społecznej informuje, że osoby objęte kwarantanną mogą otrzymać  wsparcie z wielu miejsc i instytucji. Ośrodki pomocy społecznej  W tym szczególnym okresie ośrodki...

Koronawirus najgroźniejszy dla seniorów – jak się chronić

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych...

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r. pod pozycją 326 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r., w załączniku do...

Rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Zasiłek chorobowy za okres kwarantanny lub izolacji

Zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f, i ustawy z dnia 5 grudnia 2008...

Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 14 lutego 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 206) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Celem konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 jest wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym...

Najnowsze artykuły