Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.03.2019 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 194,55 zł emerytalne 18,99 zł 18,99 zł rentowe 12,65 zł 2,92 zł chorobowe – 4,77 zł w 2. roku nauki 243,19 zł emerytalne 23,74 zł 23,74 zł rentowe 15,81 zł 3,65 zł chorobowe – 5,96 zł w 3. roku...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki styczeń–marzec 2019 r. 5071,41 zł 9% 456,43 zł październik–grudzień 2018 r. 4822,83 zł 9% 434,05 zł lipiec–wrzesień 2018 r. 4812,84 zł 9% 433,16 zł kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł styczeń–marzec 2018 r. 4739,91 zł 9% 426,59 zł październik–grudzień 2017 r. 4510,86 zł 9% 405,98...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w I kw. 2019 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach styczeń-marzec 2019 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1014,28 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2535,71 zł powyżej 2...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2019 42,00 zł do 50 ha 182,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 292,00 zł pow. 100 ha...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2019 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 558,08 zł 131,76 zł rentowa 8,00% 228,72 zł 54,00 zł wypadkowa2) 1,67% 47,75 zł 11,27 zł chorobowa3) 2,45% 70,05 zł 16,54 zł zdrowotna4) 9,00% - zł - zł FP5) 2,45% 70,05 zł 0,00 zł łacznie – 974,65 zł 213,57 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 904,60...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2019 r. 42,00 zł do 50 ha 91,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 201,00 zł pow. 100...

Stawka składki na ubezpieczenia zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o...

Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusz Stawka Fundusz Pracy 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2019

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2859,00 zł 675,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne - zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 01.01.2019 - 31.12.2019 11 912,50 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 11 107,50 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 10 657,50 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 10 137,50 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 9897,50 zł 01.01.2014 - 31.12.2014 9365,00 zł 01.12.2013 -...

Najnowsze artykuły