Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.09.2020 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 251,22 zł emerytalne 24,52 zł 24,52 zł rentowe 16,33 zł 3,77 zł chorobowe – 6,15 zł w 2. roku nauki 301,47 zł emerytalne 29,42 zł 29,42 zł rentowe 19,60 zł 4,52 zł chorobowe – 7,39 zł w 3. roku...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki lipiec–wrzesień 2020 r. 5248,83 zł 9% 472,39 zł kwiecień-czerwiec 2020 r. 5367,68 zł 9% 483,09 zł styczeń–marzec 2020 r. 5368,01 zł 9% 483,12 zł październik–grudzień 2019 r. 5150,15 zł 9% 463,51 zł lipiec–wrzesień 2019 r. 5142,59 zł 9% 462,83 zł kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2020 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach lipiec-wrzesień 2020 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1049,77 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2624,42 zł powyżej 2...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka III kwartał 2020 42 zł do 50 ha 194 zł pow. 50 ha do 100 ha 311 zł pow. 100 ha...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka III kwartał 2020 r. 42 zł do 50 ha 97 zł pow. 50 ha do 100 ha 214 zł pow. 100...

Roczna kwota graniczna (KRUS)

Okres obowiązywania Wysokość 2020 r. 3540,00 zł 2019 r. 3454,00 zł 2018 r. 3376,00 zł 2017 r. 3300,00 zł 2016 r. 3258,00 zł 2015 r. 3204,00 zł * określona w art. 5a ust. 1 pkt 5 ustawy z...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2020 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 612,19 zł 152,26 zł rentowa 8,00% 250,90 zł 62,40 zł wypadkowa2) 1,67% 52,37 zł 13,03 zł chorobowa3) 2,45% 76,84 zł 19,11 zł zdrowotna4) 9,00% 362,34 zł 362,34 zł FP5) 2,45% 76,84 zł 0,00 zł łącznie – 1431,48 zł 609,14 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1354,64...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2020

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 3136,20 zł 780,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 4026,01 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 01.01.2020 - 31.12.2020 13 067,50 zł 01.01.2019 - 31.12.2019 11 912,50 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 11 107,50 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 10 657,50 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 10 137,50 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 9897,50 zł 01.01.2014...

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 2020 r. 156 810 zł 2019 r. 142 950 zł 2018 r. 133 290 zł 2017 r. 127 890 zł 2016 r. 121 650 zł 2015 r. 118 770 zł 2014 r. 112 380 zł 2013 r. 111 390...

Najnowsze artykuły