Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.09.2019 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 241,96 zł emerytalne 23,62 zł 23,62 zł rentowe 15,73 zł 3,63 zł chorobowe – 5,93 zł w 2. roku nauki 290,35 zł emerytalne 28,34 zł 28,34 zł rentowe 18,87 zł 4,36 zł chorobowe – 7,11 zł w 3. roku...

Roczna kwota graniczna (KRUS)

Okres obowiązywania Wysokość 2019 r. 3454,00 zł 2018 r. 3376,00 zł 2017 r. 3300,00 zł 2016 r. 3258,00 zł 2015 r. 3204,00 zł 2014 r. 3166,00 zł 2013 r. 3092,00 zł 2012 r. 3011,00 zł 2011 r. 2929,00 zł 2010 r. 2863,00 zł * określona w...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki lipiec–wrzesień 2019 r. 5142,59 zł 9% 462,83 zł kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03 zł 9% 451,35 zł styczeń–marzec 2019 r. 5071,41 zł 9% 456,43 zł październik–grudzień 2018 r. 4822,83 zł 9% 434,05 zł lipiec–wrzesień 2018 r. 4812,84 zł 9% 433,16 zł kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2019 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2019 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1003,01 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2507,52 zł powyżej 2...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2019 42,00 zł do 50 ha 188,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 301,00 zł pow. 100 ha...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2019 r. 42,00 zł do 50 ha 94,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 207,00 zł pow. 100...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2019

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2859,00 zł 675,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 5071,41 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2019 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 558,08 zł 131,76 zł rentowa 8,00% 228,72 zł 54,00 zł wypadkowa2) 1,67% 47,75 zł 11,27 zł chorobowa3) 2,45% 70,05 zł 16,54 zł zdrowotna4) 9,00% - zł - zł FP5) 2,45% 70,05 zł 0,00 zł łacznie – 974,65 zł 213,57 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 904,60...

Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusz Stawka Fundusz Pracy 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%

Najnowsze artykuły