Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2015 - 28.02.2018 2979,00 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 01.12.2015 - 28.02.2017 2838,60 zł 01.09.2016 -...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 5877,40 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 6009,70 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 5871,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 5532,30 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 5486,90 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 5659,70 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 5484,60 zł 01.12.2016 -...

Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Limit Okres: od 01.03.2018 r. Dopuszczalna kwota przychodu* miesięczna 1067,90 zł roczna 12 814,80 zł Graniczna kwota przychodu** miesięczna 2990,10 zł roczna 35 881,20 zł *    powodująca zmniejszenie świadczenia **    powodująca zawieszenie świadczenia

Ryczałtowa kwota świadczenia przedemerytalnego

Okres Wysokość od 01.03.2018 r. 1070,99 zł od 01.03.2017 r. 1040,00 zł od 01.03.2016 r. 1029,86 zł od 01.03.2015 r. 1027,39 zł od 01.03.2014 r. 991,39 zł od 01.03.2013 r. 975,78 zł od 01.03.2012 r. 938,25 zł od 01.03.2011 r. 867,25 zł od 01.03.2010...

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2018 r. 865,03 zł od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31 zł od 01.03.2011 r. 611,67 zł od 01.03.2010...

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2017 - 28.02.2018 od 1.03.2018 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 565,53 zł 582,38 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 424,18 zł 436,82...

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Świadczenie Wskaźnik waloryzacji przyznane do dnia 28.02.2018 r. 102,98% przyznane do dnia 28.02.2017 r. 100,44% przyznane do dnia 29.02.2016 r. 100,24% przyznane do dnia 28.02.2015 r. 100,68% przyznane do dnia 28.02.2014 r. 101,6% przyznane do dnia...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2018 r.

Świadczenie Kwota dodatek pielęgnacyjny 215,84 zł dodatek dla sieroty zupełnej 405,67 zł dodatek kombatancki 215,84 zł dodatek kompensacyjny 32,38 zł dodatek za tajne nauczanie 215,84 zł

Minimalna wysokość emerytur i rent od dnia 1.03.2018 r.

Świadczenie Kwota emerytura 1029,80 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna 1029,80 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35 zł renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do...

Kwota bazowa

Okres Wysokość 1.03.2018 - 28.02.2019 3731,13 zł 1.03.2017 - 28.02.2018 3536,87 zł 1.03.2016 - 28.02.2017 3408,62 zł 1.03.2015 - 29.02.2016 3308,33 zł 1.03.2014 - 28.02.2015 3191,93 zł 1.03.2013 - 28.02.2014 3080,84 zł 1.03.2012 - 28.02.2013 2974,69 zł 1.03.2011 - 29.02.2012 2822,66 zł 1.03.2010 - 28.02.2011 2716,71 zł 1.03.2009 -...

Najnowsze artykuły