Limit jednorazowej amortyzacji tzw. dla małych podatników

Rok podatkowy Limit ustawowy Równowartość w zł* 2020 50 000,00 euro 219 000,00 zł 2019 50 000,00 euro 214 000,00 zł 2018 50 000,00 euro 216 000,00 zł *) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na 1....

Limit rocznych przychodów w podatku dochodowym w 2020 r.

Limit Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika 2 000 000 euro1) 8 746 800 zł2) Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 000...

Limity rocznych przychodów określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Okres obowiązywania Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł1) Limit uprawniający do rozliczania się z dochodu z działalności gospodarczej za pomocą form ryczałtowych2) 01.01.2020 - 31.12.2020 250 000,00 euro 1 093 350,00...

Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Stawki Podatnicy uzyskujący przychody od jednego pracodawcy Podatnicy uzyskujący przychody od dwóch lub więcej pracodawców Miejsce pracy w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje podatnik Miejsce pracy w...

Ulga na wychowanie dzieci za 2019 rok

Wysokość odpisu na dzieci Liczba dzieci łącznie Odpis w zł jedno 1112,04 dwoje 2224,08 troje 4224,12 czworo 6924,12

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku w 2020 roku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym PIT za 2020 rok ponad do 8000 zł 1360 zł 8000 zł 13 000 zł 1360 zł – 13 000 zł 85 528 zł 525,12 zł 85 528...

Stawki i progi podatkowe 2020

Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku ponad do 85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek  85 528 zł 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  

Najnowsze artykuły