Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.09.2020 – 30.11.2020 w 1. roku nauki 251,22 zł w 2. roku...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość II kwartał 2020 5024,48 zł I kwartał 2020 5331,47 zł IV kwartał 2019 5198,58 zł III kwartał 2019 4931,59 zł II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość I kwartał 2020 5367,68 zł IV kwartał 2019* 5368,01 zł III kwartał 2019 5150,15 zł II kwartał 2019 5142,59 zł I kwartał 2019 5015,03 zł IV kwartał 2018* 5071,41 zł III kwartał 2018 4822,83 zł II kwartał 2018 4812,84...

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2020 3337,55 zł od 1 stycznia 2019 3045,21 zł od 1 kwietnia 2018 2900,20 zł od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od...

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2020 rok 2600,00 zł 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dn. 01.01.2020 r. Posiadane kwalifikacje Stopnie awansu zawodowego nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2782 2862 3250 3817 2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)...

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym

Okres obowiązywania Wysokość 2020 r. 5227,00 zł 2019 r. 4765,00 zł 2018 r. 4443,00 zł 2017 r. 4263,00 zł 2016 r. 4055,00 zł 2015 r. 3959,00 zł 2014 r. 3746,00 zł 2013 r. 3713,00 zł 2012 r. 3526,00 zł 2011 r. 3359,00 zł 2010 r. 3146,00 zł 2009...

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2020 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2020 r. 2243,54 zł Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy w godzinach Kwota dodatku styczeń 168 3,10 zł luty 160 3,25 zł marzec 176 2,95 zł kwiecień 168 3,10 zł maj 160 3,25 zł czerwiec 168 3,10 zł lipiec 184 2,83 zł sierpień 160 3,25 zł wrzesień 176 2,95 zł październik 176 2,95 zł listopad 160 3,25 zł grudzień 168 3,10 zł

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie od 1.01.2020 r. do 31.08.2020 r. nauczyciel stażysta 3337,55 zł nauczyciel kontraktowy 3704,68 zł nauczyciel mianowany 4806,07 zł nauczyciel dyplomowany 6141,09 zł Od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r. kwota bazowa dla nauczycieli będzie...

Najnowsze artykuły