Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2020 rok 2600,00 zł 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym

Okres obowiązywania Wysokość 2020 r. 5227,00 zł 2019 r. 4765,00 zł 2018 r. 4443,00 zł 2017 r. 4263,00 zł 2016 r. 4055,00 zł 2015 r. 3959,00 zł 2014 r. 3746,00 zł 2013 r. 3713,00 zł 2012 r. 3526,00 zł 2011 r. 3359,00 zł 2010 r. 3146,00 zł 2009...

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2020 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2020 r. 2243,54 zł Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy w godzinach Kwota dodatku styczeń 168 3,10 zł luty 160 3,25 zł marzec 176 2,95 zł kwiecień 168 3,10 zł maj 160 3,25 zł czerwiec 168 3,10 zł lipiec 184 2,83 zł sierpień 160 3,25 zł wrzesień 176 2,95 zł październik 176 2,95 zł listopad 160 3,25 zł grudzień 168 3,10 zł

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.12.2019 – 29.02.2020 w 1. roku nauki 246,58 zł w 2. roku...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość III kwartał 2019 4931,59 zł II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał 2018 4622,84 zł IV kwartał 2017 4516,69 zł III kwartał 2017 4255,59...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość III kwartał 2019 5150,15 zł II kwartał 2019 5142,59 zł I kwartał 2019 5015,03 zł IV kwartał 2018* 5071,41 zł III kwartał 2018 4822,83 zł II kwartał 2018 4812,84 zł I kwartał 2018 4700,11 zł IV kwartał 2017* 4739,91...

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie od 1.09.2019 r. nauczyciel stażysta 3337,55 zł nauczyciel kontraktowy 3704,68 zł nauczyciel mianowany 4806,07 zł nauczyciel dyplomowany 6141,10 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 01.09.2019 r.   Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2782 zł 2862 zł 3250 zł 3817 zł 2. Tytuł zawodowy...

Wysokość odpisów na ZFŚS

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w od 01.08.2019 do 31.12.2019 r. - 3389,90 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1271,21 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 1694,95 zł na...

Najnowsze artykuły